Embed

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 151 (ŞİİRİM)

Sanıyorsunuz ki Hallaç Mansur öldü, bitti; Yunus Emre öldü, bitti; Mevlana öldü, bitti
Muhiddin Arabi öldü, bitti; Davudi Tai öldü, bitti
Hayır kardeşim, hiçbirşey ölmedi ve bitmedi ve bitmeyecek
Dini tanımlayan Din hadisileri ayakta ve sonsuza kadar da ayakta kalacak
Ve sizi her anınızda, her nefesinizde, her adımınızda, her kararınızda
Her seçiminizde yargılayacak
Bilmiyor musunuz Din hadisileri 'Alimler peygamberlerin varisleridir' diyor
Bilmiyor musunuz din bu dünyanın gölgesi değil güneşidir
Siz siyasetçilere kapılmayın, Din hadisleri'ni bilmeyenlere kapılmayın
Aşk içinde insan olmayan birşeydir, aşık olmak ise içinde başkası olan
Hergün ekranlarında, yayınlarında, reklamlarında 
Çıplak, dine aykırı, ahlaka aykırı, ahlakı dışlamış bayanlar gösterip
Kandiller gelince de Kuran okuyan televizyonlara ne yazık
Kuşkusuz ki onlarda akıldan önce utanmak kalmamıştır
Ve dini tanımlayan Din hadisileri diyor ki 'Utanmanın olmadığı yerde din de olmaz'
Öyleyse onlar neyin peşinde, toplumu kandırmanın mı çünkü Din hadisileri'ni
Yani dini kandıramazlar da
Onlar dini ne sanıyorlar, ticaret yani Paraya giden 
Yani nefse giden yol mu
Doğru, size başka din gelmeyecek çünkü din dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Doğru, size başka peygamber gelmeyecek 
Çünkü peygamber dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Oysa halinize bakın, bir televizyon kanalında din diye çıplaklar
Bir televizyon kanalında din diye siyasi iktidara dakavukluklar
Belli ki onlar dini Din hadisileri'nden değil de Din hadisileri'ne aykırı yerlerden öğreniyorlar
Siyasetçilere deyin ki 'Sizden hiçbirşey istemiyoruz
Yalnızca felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne gölge olmayın yeter
Çünkü bize ve insanlığa doğru, iyi, güzel şeyleri yalnızca onlar verebilirler
'Allah'tan başka kimseden korkmam' demek gerçek ki Din hadisileri'ni
Yani dini bilmemektir çünkü din korkmak ya da korkmamak değil 
Dini tanımlayan Din hadisileri üzerine kuruludur
Ve insan herşeyden önce şundan korkmalı: 
Cehalet ve nefs içinde yanlış, kötü insan olmaktan
Ne acı; Allah'ı, İslamiyet'i, dini Din hadisileri merkezi olarak değil de 
Korku ya da cesaret merkezi olarak kullanan zihniyete
Din savaşçılar değil düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler istiyor
Din bilimden gelir, gövde gösterisinden değil
Ancak kuşkusuz ki siyasetin olduğu yerde gerçekler ve doğrular da dışlanır
İslam dünyasını gerilik ve savaş, kan, terör alanı haline getiren şey Batı değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'ne sırtdönmüş(sırt dönmüş) 
Siyasete ve ticarete yani cehalete ve nefse esir olmuş Müslümanların kendileridir
İslamiyet dini inançının(inancının) ilk ayeti 'Oku/İkra' gerçekte 'Oku' ya da 
'Benden kork' değil
'Gerçekleri ve doğruları öğren; yanlıştan ve kötüden kork, kaçın' demektir
Mabedlerinizde yıldırımsavar(paratoner) var da dinin ve ruhların koruyucusu
Din hadisileri nerede,
Arkadaşlık, dostluk, aşk, evlilik, mutluluk, sevinç duman gibidir
İnsanlık öyle cehalet ve nefs içinde ki
Kendini yakmadan bulamazsın
Arkadaşlık, dostluk, aşk, evlilik, mutluluk, sevinç gölge gibidir
İnsanlık öyle cehalet ve nefs içinde ki
Kendini aptal yerine koymadan alamazsın
Dini tanımlayan Din hadisileri'nden yoksun dini inançlarda
Cehalet ve nefs yani dine aykırılık toplanıyor
Din mabed değil dini tanımlayan Din hadisileri'dir
İşte buyüzden mabedlere bile yıldırım vuruyor
Övünmek için ve din diye hem 'Peygamberimiz Miraç'a, göğe, Allah'ın yanına çıktı' diyen
Hem de 'Allah gökte' değil diyen tutarsızlardan olmayın
Kuşkusuz ki onlar cehaletlerine ve nefslerine nasıl iyi gelirse öyle konuşurlar
Bilselerdi zaten başlarına siyaseti değil Din hadisileri'ni
Siyasetçileri değil düşünürleri(filozofları), alimleri, alimeleri, bilgeler seçerlerdi
Oysa kitap bile okumayan insanları seçiyorlar,
Siyasetçiler bilimin değil cehalet ve nefs içindeki halkların seçtiği kişilerdir
Demek ki halklar daha en baştan yanlış, kötü yapıyor, bilim yerine siyaseti seçmekle
Oysa dini tanımlayan Din hadisileri de, Atatürk de 'Önce bilim' der
Siyaset gerçek doğrunun olmadığı yer
Siyaset Din hadisiler'ni öğrenmeyi engeller
Ve din diye kendi çıkarlarını öğretir
Siyaset özgürlük değil meslektir
Amerika'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya ve ötekilere
Ve kendisi gibi düşünmeyenlere 'Köpek' diyen zihniyet
Bilmez misin en büyük 'Köpeklik' 
Sigara, içki olsun; bikini, moda olsun; yemek içmek bağımlılığı olsun
Marka, model, kalite bağımlılığı olsun
Bedenden ruha kadar saran cehalet ve nefs,
Felsefe, bilim, Din hadisileri'nde olmayan insanlarla, halklarla, toplumlarla mutlu olmak
Cehalet ve nefsle yani yalanla mutlu olmaktır
İişte buyüzden ki başınızda felsefe, bilim, Din hadisileri'ne yerine siyaset
Düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler yerine siyaset var,
Çağın yeni aptallığı Akıllı telefon denilen
Kitap bile okumayan insanları sanki gerçeklerin, doğruların peşindelermiş 
Sanki gerçeklersiz, doğrularsız yaşayamıyorlarmış gibi
Video, fotoğraf paylaştıran şey
Tuhaf birşey teknolojinin akıllanması 21. yüzyılda bile insanlığı akıllılandıramıyor gibi,
Açık ki Akp zinhiyeti de cehalet ve nefs zihniyetidir
Cehaletin ve nefsin olduğu yerde ise ne bilimsellik olur ne din
Akp Türkiye tarihinde saçmalığa en büyük ciddiyetin verilmiş halinden başka şey değildir
Türkiye tarihinde saçmalığa Akp kadar ciddiyet verilmemiştir
Akp 'Dünya dönmüyor'u sevinç gözyaşıları içinde ciddiye almaktan başka şey değildir
Abd-İngiltere-Fıransa/Fransa cehalet ve nefsinin Suriye'ye göstermelik saldırısı
Büyük olasılıkla akp'nin Işid'e yaslanma 
Ve demokrasiyi, laikliği, Türkiye'deki Batısallığı yok etme 
Olasılığını ve olanağını yok etmek içindir de
Rusya'nın ve İran'ın Suriye'ye Abd-İngiltere-Fıransa saldırısına silahlı yanıt vermemeleri ise
Ya zayıf, güçsüz oldukları içindir ya da kendilerini zayıf, güçsüz gösterip
Ayknı saldırının kendilerine de yapılmasını sağlamak
Ve Abd-İngiltere-Fıransa yozluğunu tuzağa düşürmek içindir büyük olasılıkla
Bence Türkiye Atatürk'ten sonrasını, İslamiyet dünyası da Ali'den sonrasını silmeli
Çünkü onlardan sonrası yanlışların egemenliği ve yanlışların tarihidir
Orduların siyasetçilere esir yapılmasına 'Vesayetin kalkması' diyorlar
Asıl vesayet demokrasiyi, bilimselliği yok edenlerdir
Oysa her çağ insanlık okyanusunda bir damla gibidir,
Dünyayı ve ülkeleri cehalet ve nefs değil felsefe, bilim ve Din hadisileri yönetmelidir
O vesayet kalkar, bu vesayet kalkar ancak cehaletin ve nefsin vesayeti hala ayakta
Felsefe, bilim ve Din hadisileri içindeki insanlar çoğalmalı, birleşmeli, örgütlenmeli
3-5-10 çocuk yapması gereken insanlar cehalet ve nefs içindeki insanlar değil
Felsefe, bilim ve Din hadisileri içinde olan insanlardır
Cehalet ve nefs içinde olanlar değil
O görkemli konutlarınızla, görkemli arabalarınızla, modalarınızla, akıllı cihazlarınızla
Felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin sizi insan, medeni, çağdaş, ilerilik
Üstünlük, örneklik, amaçlık, baştaçı, övünç, gurur yerine koyacağını sanıyorsanız
Çok yanılırsanız,
'Hiçbirşey' olan insanlar kalabalıklar sayesinde kendilerini birşey sanırlar
Asıl medenilik cehalet ve nefs içindeki kalabalığa ya da topluma karışmak değil
Onlardan felsefe, bilim ve Din hadisileri içinde uzak olmaktır
Cehalet ve nefs içinde kalabalık olmak dirilmek değil ölmektir gerçekte
Bakın siyasetçilerin arkasıları(arkaları) nekadar(ne kadar) kalabalık değil mi
Şeytan var olsaydı sizi kuşkusuz ki aldatmak için kullanacağı şeylerden biri de
Siyaset, ticaret, sanat ve moda olurdu
Ve Şeytan var olsaydı ilahına şöyle sitem ederdi: 'Din hadisileri'ni yaratman
Sana karşı yarışımda bana haksızlıktır'
Kuşkusuz ki binalar için yıldırımsavar(paratoner) ne ise insanlar ve toplumlar için
Dini tanımlayan Din hadisileri öyledir,
En tehlikeli terör gerçekte modadır
Çünkü o hem yasaldır
Hem insanların ve toplumların ruhlarını, akıllarını, mantıklarını, ahlaklarını 
Yani toplumları, insanlığı yok eder
Hem silahlı terör yok olsa da varlığını sürdürür
Hem de bebekten yaşlıya kadar, cahilden akademisyene kadar
İşçisinden siyasetçine kadar herkesi elegeçirir(ele geçirir)
Moda parçalar, böler ve ileriye diye sürekli geriye
Medenilik diye sürekli ilkelliğe, barbarlığa, vahşiliğe 
Güzellik, özgüven, başarı, mutluluk diye sürekli yozluğa götürür
Bakın, terörde bile 'son moda' silahlar kullanılıyor
Yani silahlı terör bile modanın egemenliği altındadır
Modaya 'Çağın küresel, en büyük atom bombası' denilebilir
Genelde cehaletin ve nefsin, özelde ise özel sektörün, siyasetin ve modanın elinde
Yılana, akrepe(akrebe), çiyana dönüşüyor insanlar, insanlık
Bakın 21. yüzyılda bile sinemada Romalılar, ilkeller, barbarlar, vahşiler rağbette,
Aranızdaki aile, akrabalık bağları birgün kalmayacak
Ve birgün dünyada sizi tanıyan bile olmayacak
Ve çok sevdiğiniz özel eşyalarınız bile yok olup gidecek
Hangi kelebek bırakın on yıl önceki
Bir yıl önceki kelebekleri olsun tanır
O değerli miraslarınız bile birgün çarçur olup gidecek
Çocuklarınız başka konutlarda yaşaacak ve o çok sevdiğiniz konutlarınız
Eşyalarınızla birlikte yok olacak
Ve çocuklarınız aptal, beceriksiz mi olacaklar ki 'Onlar için' çalışıyorsunuz
'Onlar için' para biriktiriyor, mal servet ediniyorsunuz
Onlar kendilerini koruyamazlar mı, onlar da sizin gibibaşarılı olamazlar mı
Sizin başardığınızı onlar başaramaz mı
Dünya kaldıkça tek kalıcı olan felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir
Öyleyse önce felsefede, bilimde ve Din hadisileri'nde birleşin
Ve insana da toplumlara da, insanlığa da ilk gerekli olan tek şey
Felsefe, bilim, Din hadisileridir
Ve bunlar üzerine kurulu devlettir, bunlar üzerine kurulu ülkedir
Ancak işte o zaman gözünüzarkanızdakalmaz(gözünüz arkanızda kalmaz)
Öyleyse çocuklarınız için değil felsefe, bilim ve Din hadisileri için
Ve felsefe, bilim, Din hadisileri üzerine kurulu bir ülke ve dünya için çalışın
Ve sizi de, çocuklarınız da savaşlardan da ancak bu koruyabilir
Öyleyse neden hala yanlış yoldasınız
Yanlış kötülük bitkisileri(bitkileri) yetiştiren bir toprak gibidir.
Rusya ve İran ya Abd'nin kendilerine saldırmasını bekliyorlar
Ya da Abd karşısında zayıflar ki 
Abd'nin Suriye'yi füzelerle bombalamasına seyirci kaldılar,
Akp karşıtıları arasında dayanışma, dostluk, birlik çok az
Çünkü nefse esir olmuşlar
Öyle ki aralarında aydın bile istemiyorlar,
Akp sözde 'Kutlu yürüyüş' yapıypr
Bence o yürüyüş kutlu değil kurtlu
Doğru, iyi, güzel, insani herşeyi
Ve demokrasiyi, laikliği, bilimselliği, özgürlüğü, doğru insan olmayı çürüten, kurtlandıran,
İnsanlar birbirlerine aşık olmazlar pek
Ya insanların kendilerini sevmelerine
Ya da kendi zayıflıklarına aşık olurlar genelde,
'Beni anlamadın demeyeceğim, beni anladın
Zaten en dayanılmaz acı buydu
Sen beni anladın, anladığın halde canımı yaktın' demiş Kahlo
Seni anladığı yani yanlış biri olduğunu anladığı için çekip gitmiştir
Ne var bunda anlamayacak, anlamak boyuneğmek zorunluluğu değildir ki
Başkaldırı hakkıdır da,
'Olumlu düşün ki herşey olumlu olsun
Dünyadaki kötülüklerin kaynağı olumsuz düşünmektir' Zülfü Livaneli
Oysa kötülüklerin genel nedeni cehalet ve nefs
Ve kötülük de kendisine göre ve kendisi hakkında olumlu düşünür
Özel nedeni ise felsefe, bilim ve Din hadisileri'ni bilmemektir
Ve tuhaf ki sanatçı olmak henüz düşünür, alim, alime, bilge olmak değil de
Cehalet ve nefs
Milletin efendisi köylü, insanlığın efendisi emek değil
Felsefe, bilim ve Din hadisileri olmalıdır
Ve gerçekte en doğru, en iyi, en medeni, en ileri, en üstün 
Ve en insani yönetim biçimi demokrasi değil
Felsefe-Bilim-Din hadisileri yönetimidir
Doğrular üst üstedir, en doğrusu en üstteki ve en genelidir.
 
Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 17.4.18/10.41
 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !