Embed

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 149 (ŞİİRİM)

İçten ol, eğitimli ol, aydın ol, doğal ol, insan ol
Ancak önce felsefe, bilim ve Din hadisleri ol
Bil ki doğru herşeyin iskeleti tutarlılıktır
Yaptığın iyilikle övünme ancak yaptığın iyiliği asla unutma
Çünkü yaptığın iyilik insanlara ya da insanlığa saldıran vahşi hayvan halini alabilir
Evin yoksa devletin olmalı, yakının yoksa devletin olmalı
Devlet dediğin ekonomi, özel sektör, maliye, hukuk değil
Önce felsefe, bilim, Din hadisileri olmalı
Devlet sen isen felsefe, bilim ve Din hadisileri öğret
Ben felsefe, bilim ve Din hadisileri isem devlet benim
Sanatçı isen önce felsefe, bilim, din hadisileri öğren
Çünkü insanların parasını almayı herkes becerebilir
Herşey hiç ilerlemiyorsunuz, hiç gelişmiyormuşsunuz
Hiçbirşey değişmiyormuş gibi, herşey aynı imiş gibi görünebilir
Ancak felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin temel ilkelerini asla unutmayın
Ve asla bırakmayın
Çünkü zafer bazan geç gelebilir
Ey insan ve ey insanlık senin tek doğru dostun felsefe, bilim ve Din hadisleri'dir
Vay ki bunu değil de insanları dost edinenlere
Ve tek düşmanın da felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne aykırılık
Vay ki bunu değil de insanları düşman edinenlere,
Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri dünyası içinde değilseniz
Ya yaşamıyorsunuz ya yanlış ya kötü yoldasınız demektir
Çünkü doğru şeylerden uzaklık doğru değildir
Örneğin sigara içmemek doğru değilse sigara içmek yanlıştır
Sıpor bedeni(Spor) felsefe, bilim, Din hadisileri ve kitap beyini, ruhu ve kişiliği geliştirir
Felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzak olanlar 
Şiir yazdıklarını, şair olduklarını mı sanıyorlar
Felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzak olanlar sanat yaptıklarını
Sanatçı olduklarını mı sanıyorlar
Felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzak olanlar yazar mı olduklarını
Kitap mı yazdıklarını sanıyorlar
Öyleyse onlar kendilerine düşünürlüğü, alimliği, alimeliği, bilgeliği değil
Karıncaları, arıları; böcekleri örnek alanlardır
Akp kader olmak istiyorsa kendi kaderi kendi olur
Laik Esad'ın gitmesi Akp'yi Müslümanlığın, İslamiyet'in, insanların, insanlığın
Türklerin, Türkiyeliliğin, Türkiye'nin kaderi yapmaz
Çünkü hem din Akp değil Din hadisileri'dir ve dinde kader değil bilim vardır
Hem yanlış, kötü şeyler yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne aykırı şeyler
Doğru kader olmaz
Görmüyor musunuz tırtıl nasıl da delip kozasını kelebek oluyor özgürlüğe
Kuşkusuz ki kafafatası kozası içindeki beyin de özgürlüğün kelebeği gibidir
Ve onun kanatları felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir
Saddam da kendini kader yapmıştı
Kendini değil felsefeyi, bilimi ve Din hadisileri'ni kaderin yap
Açık ki insanlar ne felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden
Ne de tarihten ders almak istemiyorlar
Seçim sandığıları(sandıkları) tahtadır, kanat değil
Bop da Bop eşbaşkanılığı(başkanlığı) da bitti sanmayın
Onun amacı Akp başkanını Bop başkanı yapmak için olmalı
Ya da büyük olasılıkla Suudi Arabistan başkanı Bop başkanı olur
Bop İslam dünyasını içinden asla çıkamayacağı bir koza içine koyup
Abd'nin dolaylı olarak, üstü kapalı olarak eline vermek içindir
Bakın Yunus'un, Mevlana'nın uğraştığı şeylerle değil uğraşmadığı şeylerle uğraşıyorlar
Belli ki Bop'un içinde ne Din hadisileri var ne Türklük, Türkiye, Türkiyelilik
Görmüyor musunuz 'Padişah isterük
Sultan isterük' diye bağırıpduruyorlar(bağırıp duruyorlar)
Ve Türkçeyi bile istemiyorlar
Öyleyse neleri yerli ve milli
Görmüyor musunuz ülkenin beslenmesi bile artık yerli ve milli değil
Cehalet atına binen ancak cehaletin yelesilerini(yelelerini) okşar
Dünyanın birinci harikası genelde nefs, özelde hep kan olmuştur
Görmüyor musunuz padişahlar bebekleri, çocukları bile öldürtmüşler
Kaderi kan yapanlar kan kokusu ile süslenirler
Onlar zaten hiç sanatçı olmadılar ki
Onlardan alınacak moral ancak cehalet ve nefs kokar
Onlardan alınacak moral ancak felsefeye, bilime, Din hadisleri'ne aykırılık kokar
Din yerine Din hadisleri şeriatı değil de kısasa kısas şeriatı isteyenler
Hammurabi'yi başlarına hükümdar, önder, lider yapmalılar
Kuşkusuz ki onların felsefeyle, bilimsellikle de, Din hadisileri ile de ilgileri yoktur
Anlamıyor musunuz hala Akp'nin başı bir insan değil Bop'tur
Bop'un başı da Amerika'dır yani bir sömürgeci, barbar, vahşi
Ahlakdışı, insanlıkdışı, dindışı, Hıristiyan, yabancı devlettir
Yani Akp'nn başı değil Akp gitse bile Bop kalır
Öyleyse ülkeyi kişiler, demokrasi, laiklik ve siyasi partiler üzerine değil 
Sağlam temelleri üzerine kurmalı
Ve sağlam temeller de yalnızca felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir
Bakmayın siz Demokrasi ister çakması'larına
Onların gerçekte istedikleri demokrasi yani felsefe, bilim, ahlak değil 
Sigara, içki, moda, bikini, mayo ve hertürlü ahlaka aykırılık
Hertürlü cehalete ve nefse esirliktir
Yani Küçük hükümdar'lıklardır
Zaten Atatürk Türkiyesi'ni Türkiye düşmanılarından(düşmanlarından) önce onlar bitirdi
Türkiye onlar yüzünden henüz kanatları çıkmamış ve çıkmayacak bir kelebeğe döndü idi
Ve Türkiye düşmanılık, Atatürk düşmanılığı bukelamunu geldi onu yakaladı
Sigara, içki, moda, bikini, mayo yani cehalet ve nefs onları avuturken
Ve şimdi hala yine boş laklaklar
Ne dedi ilahı Mose'ye(Musa'ya)
'Git ve firavunla konuş' dedi
Ne dedi Mosa
'Ancak ben güzel konuşmayı bilmem' dedi
Ne dedi ilahı ona
'Öyleyse yanına güzel konuşan kahin kardeşin Aaron'u(Harun'u) götür
Ve diyeceklerini firavuna o desin
Gerçek ki insanın güzel konuşması yalnızca felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir
Buyüzden ki Arab atasözü 'Güzellik, canavarı öldürdü' dedi
Öyleyse neden hala güzellikten uzak, yoksunsunuz
Ve boşgeyikler(boş geyikler) içindesiniz
Yoksa size çalışmak gibi düşünmek de mi zor geliyor
Açık ki insan yalnızca sevdikleri değil, sevdikleri şarkılar ve
Sevdikleri şarkıcılar ölünce de ölüyorlar
Ölecek birşeyi sevmek ölümü ve öldürülmeyi de sevmektir gerçekte
Ölmeyecek ve öldürülemeyecek en güzel şey ise felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir
Ne de çok aşıklarmış birbirlerine vahşi Sezar ile çirkin Kıleopatra(Kleopatra)
Zalimlik ve zalimi sevmek, zulüm ve zulümü sevmek de çirkinliktir
Oysa tek medenilik de tek güzellik de felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir
Nefs de insanı öldürdü
Ve moda canavarı da öldürmek için güzellikler arıyor
Ve moda canavarını da felsefe, bilim ve Din hadisileri güzelliği öldürecek
Ve 'Güzellik canavarı öldürdü' sözü yine gerçekleşecek
Gerçek ki moda insanlık çirkinleştikçe, insanlığı çirkinleştirdikçe güzelleşen bir canavardır
Kuşkusuz ki felsefeyi, bilimi ve Din hadisilerini baş yapmadıkça gözyaşları da
Akan kanlar da dünya savaşıları da binmez
Ne barbarları imparatorları, hükümdarları yapan Avrupa medeni
Ne taht için bebekleri, çocukları bile öldürtmüş hükümdarların dalkavukları Osmanlıcılar
Albirinivurötekine(al birini vur ötekine)
Mustafa Kemal Atatürk ise hükümdarlığa karşıydı
Buyüzden O tek başına bile koskoca Avrupa'dan ileri, üstün idi
Yoksa tek taht iktidarılığı için en başta İnönü'yü öldürtmesi gerekirdi
Kıleopatra sevdiği Sezar'ı bile öldürmeye kalktıysa
Taht içi kızkardeşini neden öldürtmüş olmasın
Acaba Osmanlı hanedanlığı Türklük ve Müslümanlık arasında değil de 
Gizli Mısır ve gizli Yahudilik hanedanlığı mı
Cehaletin ve nefsin önünde eğilen başlar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar
Ancak incir çekirdeği kadardırlar
Felsefe, bilim ve Din hadisileri diyor ki
'Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne aykırı yaşamanın da
Osmanlıcılığın da soyağaçılarına(soy ağaçlarına) ve genlerine bakılmalıdır
Çünkü onlara çözümü bilim ancak böyle bulabilir
Yoksa yanlış ve kötü heryeri elegeçirebilir(ele geçirebilir)
Bakın moda, barbarlık ve utanmazlık nasılda heryerde ve hızla yayılıyor
Soylarla ya da genlerle ilgili olsa gerek
Gen bilimi ne yapıyor acaba, geyik mi
İnsanlık güzelliği arıyorsa gen bilimi neden gerçek yanında bir de doğruyu aramasın
Abd ve Avrupa dünyayı ve insanlığı yok etmeye çalışıyorken küresel ısınmanın
Abd'ye ve Avrupa'ya karşı savaşmıyorsa bilimin ne önemi, anlamı var
'Beni köpek mezarlığına gömün' demiş bir bayan sözde sanatçı
Din cehalet ve nefs değil Din hadisileri'dir
İşte var oluşu, sanatı ve inançı(inancı) felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne özenip değil de
Doğaya özenip yapmanın yan etkisileri(etkileri), zararları,
Genelde moda, özelde takı modası, dövme modası, boya modasi gibi 
Cinsellik gösterme modası, kas gösterme modası gibi şeyler
Genelde sıpor(spor), özelde ise kas geliştirme, boks, savunma sıporu, güreş gibi şeyler
Roma arenası gibi televizyon yarışmasıları(yarışmaları) ve eğlenceler gibi şeyler
Savaş oyunları, savaş oyuncakları, silah sevgisi gibi şeyler rastlantı değil
İnsanların ruhlarını, beyinlerini, kişiliklerini ve insanlığı
3. dünya salaşına hazırlamak, uygun hale getirmek içindir
Genelde salaşa(savaşa), özelde 3. dünya salaşına karşı çıkmak istiyorsanız
3. bir dünya savaşı yaşamak istemiyorsanız bunlara karşı olmalısınız
Tepki göstermelisiniz, şakşak, dalkavukluk, eğilim değil
Kuşkusuz ki felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzaklık
Genelde cehalete ve nefse, özelde ise savaşlara götürür
'Arab alimleri şöyle yaptı, İslam alimler böyle yaptı' diye övünüyorlar
Açık ki onlar felsefeyi, bilimi ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyenlerdir
Belli ki onlar dini ayaktopu(futbol) takımı tutmak ve ayaktopu maçı gibi birşey sanıyorlar
Çünkü eğer Müslümanlar Batıdan önce olsalardı bugün demokrasi, bilimsellik
Huzur, barış, güven ve insana da insanlığa da örneklik ve önderlik içinde olurlardı 
Oysa 21. yüzyılda bile hallerine bakın
Kuşkusuz ki felsefeden, bilimden ve Din hadisleri'nden uzak olanlar dinden de
İnsanlığa örnek ve önder olmaktan da uzaktırlar
Bakın hallerini; felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden medet ummak yerine bir de
Siyasetten, siyasetçilerden, hükümdarlardan ve Batıdan medet umuyorlar
Ülkeler rüzgar enerjisinden bile yararlanmaya çalışırlarken acaba neden
İnsanlar felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin de enerjilerinden yararlanmak istemezler
Kuşkusuz ki Atatürk düşmanlığı doğru yola götürmez, yanlış yola götürür
Çünkü Atatürk herşeyden önce bilim, bilimcilik, bilimsellik demektir
Buyüzden ki 'Hayatta en doğru yol bilimdir' demiştir
Din hadisileri de 'Din bilimdir, bilim olmayan yerde din de olmaz' demiştir
Gerçeğin ve doğrunun tek yolu olan Felsefe-Bilim-Din hadisileri yolu'na sarılmak varken
Bıkmadınız mı hala siyasetçilerin ve hükümdarların saçmalamalarından
Öyleyse size daha Abraham(İbrahim) de gelir Mose(Musa) de
Sodom da Gomora da, Noah(Nuh) tufanı da
Gerçek ki milletin de milletlerin de doğru efendisi köylü ya da özel sektör değildir
Ülkelerin, devletlerin doğru efendisi de milletleri değildir
Doğrunun tek efendisi felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir
Bakın bakalım ülkelerin yönetim meclisilerine
Oralarda hiç felsefe, bilim, Din hadisileri
Düşünür(Filozof), alim, alime, bilge var mı
Özel sektöre ve siyasetçilere çok gülüyorum çünkü sanki gerçekleri, doğruları
İstiyorlarmış, sanki öğrenmek istiyorlarmış gibi
Sanki felsefeye, bilime, düşünmeye, insanlığa, gerçeklere, doğrulara saygıları varmış gibi
Çocuklarını bir de Batıya okumaya gönderiyorlar
Felsefe, bilim ve Din hadisileri sigara, içki içene
Ya da ortalıkta sütyen-külot dolaşana ya da utanmayı dışlamışa sanatçı da aydın da demez
Çünkü sanat ve sanatçı insana ve insanlığa doğru, iyi örnek olmalı herşeyden önce
Bakın Atatürk de zaten 'Sıporcu olacaksan önce bilimsel ve ahlaklı ol' demiş
Yani 'İnsan olmak istiyorsan
Ve ne olmak istiyorsan önce bilim ve ahlak yolunda ol' demiş
Çıkmalı artık Felsefe-Bilim-Din hadisleri kelebeği kozasından
Ve açmalı kanatlarını tüm dünyaya, tüm insanlığa
Onun dev ve sonsuz kanatları
Dağıtacaktır sonsuza kadar, dünyanın ve insanlığın üzerindeki 
Özel sektör-Siyaset-Cehalet-Nefs karşımı karabulutları(kara bulutları)
Peynir bulmuş da bir de Mozzarella arıyor
Sonra da 'Bende nefs yok' diyor
Sanırım nefsi yalnızca sigara, içki, fuhuş, zina, çıplaklık, ahlaksızlık
Hırsızlık gibi şeyler sanıyor olmalı garibim.
 
Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 16.4.18/11.08
 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !