Embed

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 148 (ŞİİRİM)

Düşünürlük, alimlik, alimelik, bilgelik duvarcılıktan daha zordur
Çünkü tuğlaları doğru olarak yanyana dizmek ve dizim yanlışılarını görmek 
Ve tuğlaları birbirlerine sabitlemek kolaydır da
Sözcükleri doğru olarak yanyana dizmek ve birbirlerine sabitlemek zordur
Buyüzden sözcükler dünyasında felsefe, bilim ve Din hadisileri
'Olmazsa olmaz'lardandır, onlara doğru akılın ve doğru hayatın düzgünlük ipi de denilebilir
Tıpkı duvarcıların kullandıkları ipler gibi
Amacım biryandan felsefe yani gerçek felsefeyi, bilimi yani bilimselliği
Dini yani Din hadisileri'ni öğretmeye çalışırken biryandan da
Herşeyi eleştirmeyi öğretmeyi öğretmek
Sözleri eleştirmemin amaçı(amacı) budur) yani eleştirmeyi öğretmek
Çünkü felsefe, bilim ve Din hadisleri budur
Yani örğetmek ve herşeyi eleştirmeyi öğretmek
Yani benim sözlerimi de eleştirebilirsiniz
Önemli olan felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni öğrenmek
Ve felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde birleşmek
Reflüden sonra su içip ağızı, gırtlağı, yemek borusunu
Ve yemek borusu ile midenin birleştiği yeri su ile yıkamak gerekir
Yoksa oralarda sürekli asit durumu oralarda ülsere ya da kansere neden olabilir,
Varlığın yeter bana
Sözün gerekmez
Değersiz insan aşıklık
Değerli insan bağlılık
Sevilen ya da aşk değersizlikleştikçe aşk sözleri ister
İstersen binlerce kilomtere uzakta, istersen zindanda müebbette ol, istersen yoğun bakımda
İstersen bitkisel hayatta, istersen mezarda
Varlığın yeter bana
Aşk sevişmek gerektirmez
Gerçek aşk can gibidir, kimse vermek istemez
Hitler Nazi selamı biçimindeki siyasi el işareti ile öncesini taklit ediyor belli
Hitler sonrasıları da Hitler'i
Felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin yani hayattaki en doğru şeylerin ise
El ile işareti yoktur, onların işi elde değil beyindedir çünkü
Yalnızca victory(zafer) 'V' harfi ile başlamaz
Açık ki modanın götürdüğü yer olan vaginacılıktaki vagina da 'V' harfi ile başlar
Ah şu haça bir de en büyük zulümü bir de Hitler yaptı
Bir de hem ortalıkta dine aykırı giyimlerle 
Ve dine aykırı özel hayatlarla dolaşıp hem de boyunlarında haç taşıyanlar
Bu gidişle haçtan kan yanında bir de oluk oluk meni akacak
Çünkü onlar da dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyenlerdir
Ve ne tuhaf bir benzerlikleri var onların Atatürk eğer sigarayı, içkiyi
Ve denize girmeyi yasaklasaydı büyük olasılıkla Atatürkçü olmayacak Atatürkçülerle
Belli ki onlar da Jesus'un(İsa'nın), Bible'ın(İncil'in) ahlakdışılığa karşı olduğunu
Anlayabilselerdi Jesusçu olmazlardı
Cehaleti ortak birleştiren şey genelde nefs, özelde utanmazlıktır
Hani moda utanmayı öğretiyorki(öğretiyor ki)
Demek ki utanmanın olmadığı yerde yalnızca felsefe, bilim değil
Atatürkçülük ve din de olmaz
Ancak tuhaf ki bakın diktatörlük ve hükümdarlık
Demokrasi, laiklik ve siyaset olabiliyor
Öyeyse neden Hitler'in elinde haç
Jesus'un yanındaki haçtaki eşkiyayı mı temsil ediyor acaba
Öyleyse her doğrunun, iyinin yanında bir de yanlış ve kötü var olmaya çalışıyor
Ya da çalıştırılıyor
Bakın bir cehalet ve nefs olan eşkiya siyasetin ağızında 
Hem küfürlü hem dinsel sözler
Açık ki insan dünyasında doğruda birleşmek için önce eğride birleşmek gerekiyor
Bir küre kavanozun eğri dibi gibi
Sonrası düz tepside
Şerbet tepsiye koyulmaz
İnsan dünyası ile hayvan dünyası arasındaki temel farklardan biri de bence
Hayvanların asla doğrularda birleşmemesi
Bacaklarını, memelerini, popolarını yani utanmazlıklarını gösteren
Yetişkin insan dişisi türü
Kaslarını yani barbarlıklarını gösteren yetişkin insan erkeği türü istiyor moda
Oysa felsefe, bilim ve Din hadisileri ruhu göstermek ister
Moda da çağımız da ne acı ki eski çağlarda olduğu gibi utanmazlık ve barbarlık çağı
Belli ki felsefe, bilim, Din hadisileri akıl verip güzelleştirmek insanı
Moda ise akılını yok edip
Ne acı ki moda sanatı da kendsine benzetmeye çalışıyor
Genelde edebiyatı duyguya dalkavukluk sanmak ne acı, özelde ise şiiri aşka ve sevgiliye
Oysa edebiyat yalnızca duygu değil doğru, iyi insan yetiştirme işidir de
Görmediniz mi Yunus'un, Mevlana'nın ve kutsal kitapların şiirlerini
Ne acı onlara ki dini 'Bizim kutsal kitabımız gibi bir kitabı asla yazamazsınız'a
'Bizim dini inancımız son din, bizim dinderimiz(peygambermiz) son dinder
Bizim ilahımız tek doğru ilah, bizim kutsal kitabımız son kutsal kitap'a indirgemişler
Açık ki onlar dini tanımlanan Din hadisileri'ni bilmeyenlerdir
Din hadisileri dedi ki 'Din bilimdir'
Peki siz bilimde hiç 'Ben dünyadaki tek bilimciyim, benim kuramım tek doğru kuramdır
Benim dediklerimden başkası doğru değildir
Herşeyi ancak ben bilirim' diyen bilim ya da bilimci gördünüz mü
Kuşkusuz ki onlar dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyenlerdir
Ve bu durum 21. yüzyılda dünyayı bile getirdikleri kötü, yanlış halden bellidir
Gerçek ki hükümdarlar, siyasetçiler ve tüccarlar 
Onların gözlerine kalın perdeler indirmişlerdir ve 'Bunu Şeytan/Satan yapıyor' diyen
Kuşkusuz ki doğru ülkede ancak doğru şeyler olur
Laleyi sevmem çünkü bana ruhsuzluk ve üstüneüstlük(üstüne üstlük) 
Bir de kibirmiş gibi gelir, aşırı güzellik ruhsuzluk ve kibirdir bence
Belki de ondan lal denilmiştir
Bedenin zirvelerine çıkmak değil ruhun derinliklerine inmek gerek,
'Kısmetin olmayan bir rızık peşindeysen Kıyamet'e kadar gitsen onu elegeçiremezsin
Kısmetin olan bir rızık peşindeysen onun arkasından koşmana gerek yoktur
Çünkü sana ayrılan rızık seni bulur' demiş Sultan 3. Selim
Kelime hokus pokusu bunlar yani hayalin gerçekleşirse benden bil
Hayalin gerçekleşmezse senden bil, der gibi
Afrika'da isen ölme olasılığın çok yüksek, açlıktan, susuzluktan ve hastalıklardan
Amerika'da ise yaşama olasığının çok yüksek
Bu kısmet mi yani yoksa başka birşey mi
Ve ondan mı Osmanlı yerinde oturmak yerine başkalarının vatanlarına saldırmış
Rızıkını başkalarının vatanlarının arkasında koşmakta aramış
Oysa kuşkusuz ki din dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Cehalet ve nefs olan sultan sözleri değil
Din hadisileri'ni bilselerdi zaten sultan olmazlardı
Çünkü Din hadisileri 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler de hırsızdır' der
Türkiye'ye ve insanlığa sultanlıkla ve siyasetle anılan değil düşünürlük, alimlik, alimelik
Bilgelik, bilimcilik ile anılan insanlar, mnderler, liderler gerek
Atatürk'ün bir büyüklüğü de ne sultanlıkla ne siyasetle anılmasıdır
Bilimle ve insanlığa örneklikle anılmasıdır
'Japonlar çok zeki demeyin asla'
Daha daha önce de yazdım, Japonlar sanıldığı kadar çok zeki değiller
Artık onurluluklarını da sorgulamak zamanı gelmiş
Çünkü Tokyo'da insan eti satan lokanta açılmış
Japonlar hakkında tek diyebileceğim: Çok zeki olmadıkları ancak çok barbar oldukları
Birkaç yıl önce internette yazmıştım 'Baylar(Erkekler) gerçekte bayanları yemek istiyorlar
Ancak yasak olduğu için yiyemiyorlar diye 
Bakın artık Jaonya'da genç bayanların etleri yenilebiliyormuş artık 
Bir de Avrupa'da kadın sütünden yapılmış peynir satılıyordu
Şimdi de Türkiye'de 'Yenilebilir kumaş'tan 'pasta bayan' bayılıyor
Saçından etine kadar heryeri yenilebiliyor
Aman dikkat edin
Belki farkında değilsiniz ancak hem dünya 3. dünya savaşı'na doğru götürülüyor
Hem de yamyamlığa
Zaten modanın işlevi ve amacı bunları sağlamak
Buyüzden diyorum hep 'Moda yasaklanmalı' diye
ancak gerçek ki dünyada en son ancak düşünürler(filozoflar), alimler, alimeler
Bilgeler dinlenilir
Ülkede cumhurbaşkanlığı var ancak cumhurbaşkanı yok gibi buthaf bir durum var gibi sanki
Çünkü cumhurbaşkanı sıfatlı zat da başbakan sıfatlı zat yani siyasi iktidar ile birlikte
Chp'yi, İyi parti'yi, Saadet partisi'ni, Akp'ye muhalifleri suçluyor, aşağılıyor hep
Demek ki ya başbakan başbakanlığını yapmıyor ya cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını
Cumhurbaşkanlığı makamı Akp yani siyasi parti makamı mı
Öyleyse cumhurbaşkanılığı makamı nerede ve cumhurbaşkanı kim
Yoksa cumhurbaşkanısız cumhurbaşkanlığı sistemi mi geldi dünyaya ilk kez,
Abd'de Sruiye'de 'Kimyasal tesisleri' bombaladığını söylüyor
Ancak gübre, deterjan ve petrol ürünüleri üreten 
Ve kimyasal atık temizleyen tesisler de kimyasal tesis
Bop için 'Bu bir Haçlı seferidir' Abd'ye nasıl güvenilebilir
Chp genel başkanı Kılıçdaroğlu ender de olsa doğru sözler edebiliyor
'İnsanların öldürülmesinden zevk almak insan olmamaktır' sözü de onlardan biri
Ancak o saldırıda hiçkimse ölmemişse
O saldırının Miraç kandili gecesi yapılmışlığını görmek gibi hiçkimsenin ölmediğini de görmeli
Belli ki inceişler(ince işler) bu işler
Bir de şu var 'Saldırmak zayıflık'tan olabilir
'Aç köpek fırın deler'miş, köpekleri iyi beslemek gerek
Evrime bir kanıt da dişler, daha önce de yazdığım gibi
Çünkü birçok hayvanın dişleri eskirse ya da düşerse yerlerine yenileri geliyor
Ancak insanda giden dişin yerine ancak takma diş geliyor,
Kiminin kendisi doğrudur, sözleri yanlış
Kiminin sözleri yanlıştır, kendisi doğru
Hem kendisi hem sözleri doğru olmak gerek
Bunu da felsefe, bilim ve Din hadisileri sağlar ancak
İnsanlara doğru, iyi, güzel sözleri ya da şeyleri hayvanlarla öğretmeye çalışan
Çizgi filımlar(filmler) var
Oysa doğru, iyi, güzel hayvandan öğrenilmişse bile hayvandan öğrenilmiş demektir
En doğrusu, en iyisi, en güzeli doğru, iyi, güzel şeyleri insanlardan öğrenmektir
Sonra da bakıyorsunuz filımlarda, dizilerde doğru, iyi, güzel sözler söyleyen mafyalar
Kabadayılar, külhanbeyler oluyor, ne anlamı kalır
Timsahın gözyaşları timsahın gözyaşlarıdır,
Ohal siyasi iktidarı 'Oh'latan, ferahlatan, rahatlatan bir hal haline geldi gibi sanki
Ve 'Oh-al' oldu gibi sanki
Hani Seksenler dizisinde, esnafa ceza verdikçe 'Oh!' çeken bir belediye başkanı vardı ya
Sanki onun gibi birşey olmuş gibi Ohal
Chp başkanı Kılıçdaroğlu önümüzdeki seçimde millet '2 D'den birini seçmek zorunda
'Demokrasi ya da diktatörlük' dedi
Öyleyse ordu da bir seçim yapmak zorunda kalacak demektir
Çünkü ordu da millet
Acaba Zeytindalı harekatı'nın birinci amaçı terörü
Ve Türkiye'nin güneyinde bir terör bölgesi oluşmasını önlemek de
İkinci amacı Akp iktidarı Türkiye'de diktatörlük ilan ederse
Demokrasi yanlılarının Türkiye'nin güneyindeki Suriye'de
Böyle bir diktatörlüğe karşı toplanmalarını, direnmelerini, savaşmalarını 
Önlemeye çalışmak mı
Siyaset de şeytanlık da
Gerçek şu ki vatanlar ordularla kurtarılır ve korunur
Ruhlar ise felsefe, bilim ve Din hadisileri ile
İmamhatiplerde, ilahiyatlarda ve Kuran kursularında felsefe, bilim
Ve Din hadisleri var mı acaba,
Ben filımlara büyük önem veririm felsefel olarak
Moby Dick filımında beyaz balinanın Abd'yi yani kapitalizımı(kapitalizmi) simgelediği 
Savını öğrendiğimden beri ki üniversite yıllarıma rastlar
Biliyorsunuz o filımda İsmail adlı bir Müslüman da vardı
Avatar filımının de Abd'nin sonu ile ilgili olabileceğini yazmışdım internette
'Avatar filmi neyi anlatıyor?' başlıklı yazımda
Moby Dick Abd'deki 11 eylül saldırılarının öncesine ait
Ancak Avatar ise sonrasına ait
Bir de King(Kıral/Kral) Kong(Kong) var, ben bu filımdan da huylanıyorum
Bence bu filım da Amerikan karşıtı olabilir, acaba King Kong Amerika da
Filımdaki bayan Abd'yi seven Amerikan halkı ya da Amerika'yı sevmeyen insanlık mı
Bu filımda bir Müslüman ya da Arab yok ancak bir Arab sözü var: 
'Canavarı güzellik öldürdü' diye, filımda canavar ise King Kong
11 eylül saldırısılarını yapanlar da Arab kişiler
Ve 11 eylül saldırısı da Newyork'un en yüksek binalarından biri olan 
Dünya ticaet merkezi binası'na
Budurumda(Bu durumda) acaba King Kong Abd de
Abd'yi yani Amerikan sömürgeciliğini yani Amerikan diktatörlüğünü
Yani Amerikan faşizımını(faşizmini) yenecek, yıkacak, yok edecek güç
'Güzellik' yani genelde insani değerler
Özelde ise felefe, bilim ve Din hadisileri yani gerçek dinsel değerler mi
Bakın; King Kong'un Amerika bölümü de Newyork'da geçiyor
Ve Newyork'un en yüksek binasında geçiyor
O en yüksek binaya Amerikan ordusunun savaş uçakları olsalar da, sonuçta uçaklar saldırıyor
Ve sonuçta King Kong yani sevimli canavar öldürülüyor, ölüyor
Acaba Moby Dick-King Kong-Avatar çizgili bir Amerikan karşıtı örgüt ya da 
'Kader' mi var Abd'ye
Ben de hep diyorum; Abd'yi yenerse felsefe, bilim, Din hadisleri gibi
İnce işler yener
Çünkü bir diktatörlüğün ya da zalimliğin en zayıf noktası
İncelik gerektiren ayırıntılara(ayrıntılara) dikkat edecek bir ruh yapısının olmamasıdır
Buyüzden tarih hep şöyle der: Diktatörlüklere saldıracaksanız silahlarla değil
Yüreğinizle saldırın çünkü hem diktatörlüklerde yürek yoktur
Hem de yenilseniz de yüreksize yenilmiş olursunuz
Benim tercihim ise yürek yerine felsefe, bilim, Din hadisileri
Yani elle tutulmayan, gözle görülmeyenler şeyler türünden şeyler
Acaba Abd'yi içten yıkmaya çalışan insani, kültürel, gizli ve tarihsel bir örgüt de mi var.
 
Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 16.4.18/00.35
 
 
 
 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !