Embed

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 144 (ŞİİRİM)

Ne acı 'Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız
Müslümanlar askerimiz' diyen Müslümanlara
Onlar belli ki dinin de, İslamiyet dinin inancının da dini tanımlayan 
Din hadisileri'ni bilmiyorlar ya da anlamıyorlar
Ya da bilmek ya da anlamak istemiyorlar
Dini tanımlayan Din hadisileri diyor ki 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır
Medeniliktir, dürüstlüktür, adilliktir, nefssizliktir, inzivadır, toplumculuktur, evrenselliktir'
Din, İslamiyet savaşçı, asker, ordu değil düşünür, alim, alime, bilge yetiştirme alanıdır
Oysa bir de onların haline bakın
Din ya da İslamiyet sanki din değil de savaş alanı, döğüş alanı, düşmanlık alanı
Kin alanı
Anlayın ki onlar Din hadisileri'ni bilmeyenlerdir
Ve din diye, İslamiyet diye Din hadisleri ile değil
Dinin en büyük düşmanı cehaletle ve nefsle
Ve cehalet ve nefs için çalışanlardır
Açık ki onlar Din hadisileri'nin lanetlediği bir dünyadandır
Ve sonra bir de eşcinselleri ve cinsiyet değiştirmişleri sanki dine
İslamiyet'e aykırılık değilmiş gibi
Sanatçı diye bağırlarına basarlar
Ve sanki dine, İslamiyet'e aykırı değilmiş gibi siyasete ve sultanlara kölelik yaparlar
'Rahat yatakta ölmek acep olmaz mı çile' demiş Nihal Atsız
Belli ki dini tanımlayan, anlatan, açıklayan, öğreten Din hadisileri'ni bilmiyor
Çünkü Din hadisileri diyor ki 'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur
Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak
Göz ucu kadar bile isyansız altmış senelik ibadetten üstündür' diyor
Oysa Nihal Atsız Müslümanları cenge çağırıyor
Rahat yatakta ölmek neden çile olsun, neden müslümanlar ille de 
Savaşmak yolunda olsun
Neden Müslümanlara Din hadisileri kültürü değil de 
Hep silah, savaş, cenk, barbarlık, vahşilik, ilkellik, beden
Dünya esirliği, nicellik esirliği kültürü aşılanmaya çalışılıyor
Bir şair, yazar insanları kültür yerine savaşa, cenge, silaha nasıl çağırabilir
Bilim, kültür, düşünce, Din hadisileri yolunda çalışmak neden Müslümanlara çile olsun
Sonra da bakın hem 'Müslümanız' diyorlar hem de kurt işareti yapıyorlar
Hem 'Müslümanız' diyorlar hem de bebekleri, çocukları, annelerini, babalarını
Bile öldürtmüş sultanları övüyorlar
Çünkü açık ki onlar Din hadisileri'ni bilmiyorlar
Çünkü zaten Din hadisileri barbarlığa, vahşete ve siyasete karşıdır
Müslümanlar ilahlarının nerede olduğu konusunda ortak bir düşünceye sahip değiller
Müslümanlar açık ki 'Allah göktedir' diyen Müslümanların dışında Kuran'ı
Ve Allah'ın nerede olduğunu bilmiyorlar ki buna 'Allah heryerdedir' diye fetva veren
Diyanet de dahil
Zaten Diyanet dini ya da İslamiyet'i ya da dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilseydi
Ne siyasetle kolkola olurdu ne siyasetten emir alırdı 
Ne siyaseti ve ülkeyi eleştirmezlik ederdi
Ne de 'Babanın öz kızına şehvetle bakması haram değildir' ve
'Dokuz yaşındaki kız çocuğu evlenebilir, gebe kalabilir' gibi dine de
İslamiyet'e de yani Din hadisileri'ne aykırı, tuhaf fetvalar verirdi
Tüm bunlar din ya da İslamiyet diye, Din hadisileri'ni değil Arabçılık, Osmanlıcılık
Ve siyasi yandaşlık öğretiminden ileri geliyor
Kuran ve Miraç 'Allah gökte' derken
Bazıları 'İçimizde', Diyanet gibi bazıları 'Heryerde' diyor
Anlamıyor ya da felsefe bilmiyor olmalılar ki Allah 'biryerde' demek zaten bir mekan 
Sahibi yapmaktır, sanırım mekan deyince fizik bilimindeki ya da felsefedeki
Mekan sözcüğünü değil de bina, yapı anlıyorlar
Ey 'Allah gökte değil' diyenler Miraç kandili ne
Peygamberinizin göğe yükselişi değil mi
Peki göğe neden yükseldi
Çünkü ilahı orada
Zaten 'Semavi dini inanç' demek 'İlahı gökte olan dini inanç' demektir
Bu durumda 'Allah nerede?' sorusuna bir mekan verilmek istenilmiyorsa
Felsefel, bilimsel açıdan en doğru yanıt: 'Hiçbiryerde' olmalıdır
Ancak o zaman da 'Hiçbiryerde olmayan' zaten 'Yok' demektir
Açık ki dini inançlar büyük bir açmaz, büyük bir sorun içindeler
Yani 'Şurada' deseler de olmuyor, 'Hiçbiryerde' deseler de
Bilimsel olmamak böyle birşey işte
Oysa dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz' der
Gerçek ki tek gerçek din dini tanımlayan Din hadisileri'dir yalnızca,
Mevlana bilimsel, toplumcu ve evrensel biri sanılır
Oysa açık ki Mevana bilimsel, toplumcu ve evrensel değil
Hayata, dünyaya, insana bencil ancak insani bir yaklaşım
Ve Mevlana bir derviş, evliya, alim, bilge değil 'bilimdışı bir düşünür(filozof) şair' yalnızca
Çünkü Mevlana'nın şu 'Üzülme can' şiiri insana, insanlara, topluma
İnsanlığa tam bir bencillik ve bireysellik öğütü ancak yine de insani:
'Üzülme dert etme can, görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan,
Yürüyebiliyorsan, ne mutlu sana, elinde olmayanları söyleme bana
Elinde olanlardan bahset can
Üzülme, geceler hep kimsesiz mi geçecek, gidenler dönmeyecek mi
Yitirdiğin her ne ise bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış
Bil ki güzellikler de var bu hayatta, gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin
Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabırı öğretir, şimdilerde bol bol dua et
Hasat yakındır can, kaderini sev, varsa kederini de sev,
Üzülme hastalıklarına, gör hangi günahlarına kefaret olacak
Terk edildin diye de üzülme, demek ki sevebilecek bir yüreğin var
Geçmişi unut, hiç yaşanmamış gibi davran, buluttan nem kapma
Döküver kirpiklerinden sonbaharı, birgün ama bir gün 
Mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin, koklayacaksın yağmur sonrası toprakları
Yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına, uçacaksın semalara sevdiklerinle can
Kim demiş ebemkuşağı yedi renk, bakmakla görmek arasındaki farkı çözdüğünde
Anlayacaksın ne demek istediğimi can,
Sana tanınan süre üzülmeye değecek kadar uzun değil
Herkes gibi sen de sonsuzluğa gün gelip kanat çırpacaksın
Hayatın telaşından insan pek farkında olmuyor ama
Kum saati alta doğru hızla akıp gidiyor, henüz aşılmamış çok yolların var,
Hiç mi güzellik yaşamadın, ufacık bir hatırımda mı yok yanında
Hayatın ellerini bırakma, küsme, haydi mavilerini giyin çık dışarı
Denizle cilveleşen martılar gibi hayata kur yap
Yitirdiğin güneş için sevda türküleri söylemeye devam et
Ölümlü de olsa hayat, ölümsüz bakışlarla bak
Kaçmakla kurtulamazsın ki yalnızlıktan, hüzünlerden, hayattan
Ayakta kalman gerek, yaşaman gereken can
Hayat seni de içinde görmek istiyor, haydi yaklaş, unutma ki
Yapmadıklarının kazası yok, ve yine unutma ki
Aydınlık geceye hiçbir zaman yenik düşmedi, can',
Ve görülen ki Yunus Emre de aynı yolda
Yani belli ki Türkiye'de din de, İslamiyet dini inançı(inancı) da asla
Dini tanımlayan Din hadisileri ile buluşmamış
Ve toplumsal ve evrensel boyuta götürülmemiş
Yani tek, ana, temel sorun hep bireyler, kişiler olmuş
Din ya da İslamiyet hep bireylere, kişilere eşitlenmiş
Oysa dinin de İslamiyet'in de götüreceği zirve yer Din hadisileri'dir
Ve Din hadisileri'nin götüreceği zirve yer de toplumculuk ve evrenselliktir
Anlaşılıyor ki Türkiye'de din ya da İslamiyet yalnızca ilah, ibadet
Ticaret, siyaset, kişi, edebiyat ve nefs düzeyinde tutulmuş,
Din de, İslamiyet de 'Ne olursan ol gel' ya da 'Gel' değil
Felsefe, bilim, Din hadisileri yeridir
Hayatta iki şey çok önemlidir
Üçüncü şey mutlaka vardır
Gerçek ki felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin değil de
Siyasetin ve ticaretin yani cehaletin ve nefsin yönettiği ülkelerde
Devlet başa değil, kuzgun leşe, olur hep
Mao 'Yüz çiçek açsın, yüz düşünce yarışsın' demişti 
Ancak bilmediği birşey vardı: Bir cehalet ve nefs olan modanın çiçekleri daha çoktur
Buyüzden ki artık Çin meydanları, caddeleri, sokakları moda adı altında
Batı özentisi, yüz değil, binbir kepazelik dolu
Abd'de Obama'nın başkan seçilmesi bir medenilik, insanilik, ilerleme değil
Amerikan toplumundaki akılsal, mantıksal, ruhsal, kültürel, manevi, bilimsel
Çöküşün bir dışa vurumu idi
Eğer Obama düşünür, alim, bilge biri olsaydı kuşkusuz ki seçilmesi
Medenilik, insanilik, ilerilik olurdu ancak öyle değildi durum
Annesinin internette, porno dergisilerinde çırılçıplak fotoğrafları olan
Kendisi uyuşturucu kullanmış biri kuşkusuz ki 'beklenilen doğru kişi' olamazdı
Ve bu durum daha tuhaf olan Trump'ın başa gelmesiyle kanıtlanmış oldu
Trump Amerikan toplumu için artık uçurumun iyice başıdır
Yani ya iyice aşağı düşecek yani başa daha saçmasapan biri gelecek
Ya Abd 3. dünya savaşını çıkaracak
Ya da Abd'nin başına felsefel, bilimsel, Din hadisleri'ne uygun
Düşünür, alim, alime, bilge biri gelecek
Bence Abd'nin başına gelmesi en doğru kişi düşünür, alim, alime, bilge
Felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne uygun bir Türktür
Çünkü öteki kitleler ya ahlakdışılık ya barbarlık ya cehalet ya nefs içindeler
Oysa Türkiye'nin Atatürk, Yunus, Mevlana gibi, insanlığa örnek
Medeni ve ahlakçı düşünce önderleri var
Boşverin siyasi, ekonomik, ticari yaklaşımları, gerçek yalnızca şu:
Abd felsefe, bilim ve Din hadisileri ıslah olmadıktan sonra dünya insanca olmaz
Öyleyse haydi Amerika'yı cehaletin ve nefsin elinden
Felsefe, bilim ve Din hadisileri ile kurtarmaya
Var olan yoz Amerika yalnızca felsefe, bilim, Din hadisileri
Düşünürlük, alimlik, alimelik ve bilgelik ile yok edilebilir ve yerine
Doğru, iyi, örnek bir Amerika kurulabilir yoksa hem kendisi daha da kötüye gidecek
Hem de insanlığa, dünyaya daha da çok kötülük edecektir
Buyüzden Abd'ye okumaya gitmeyin, Amerikalıları okumaya Türkiye'ye çağırın
Ve onlara Din hadisileri'ni de öğretin
Ve kuşkusuz ki önce Türkiye'yi yönetenlere
Ne acı, Din hadisileri'ni bilmediği için, 'Din afyondur' diyen Marx'a
O asıl afyonun nefsi olduğunu hiç öğrenemedi, hiç anlayamadı
Ne yani Afyon'un yanına Karahisar ekleyince afyon afyon olmaktan çıkıyor mu
Öte yandan bir de uyuşturucuya karşı savaş mı
En azından 'Haşhaş' deseydiniz bari afyon yerine
Ve gittikçe yayılmakta hamur işi tatlılarda haşhaş tohumu kullanmak
Nedir bu ülkede ileriye ileriye gitmek yerine hep geriye geriye gitmek aşkı
Adaleti mumla aramaktan daha acı, daha kötü olanı:
Bir de mumu aramak zorunda kalmak
Radyoda soyadı 'Haşhaş' olan bir bayan şarkı söylüyor: Doldur meyhaneci
'İktidar dindar değil kindar yetiştiriyor' diyenler
Bikini yandıkça söndüremezsiniz bu kini
 
Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 13.4.18/11.31
 
 
 
 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !