Embed

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 142 (ŞİİRİM)

Üstelik sigara ve içki içmeden ve denize gitmeden
Türkiye'de 100 yıla yakındır Türkiye'de hiç yapılmamış birşeyi
Tek başıma ve büyük olanaksızlıklar içinde yapmaya
Ve yapılmasını sağlamaya çalışıyorum, on yıldır
Kuşkusuz ki insanlığı kurtarmaya yola çıkmadan önce kendimi kurtardım
Maddi olarak değil manevi olarak; felsefe, bilim ve Din hadisileri ile
Yanlış yazmışsam düzeltilir, eksik yazmışsam eklenir, hiç yazamamışsam yazılır ancak 
Yalnızca felsefeyle, bilimle, Din hadisileri, dil felsefesi ve felsefel Türkçe ile
Yani kafaya ya da duruma ya da çıkarlara ya da cehalete ya da nefse göre değil
Atatürk ne demiş; 'Benim sözlerimle bilimin sözleri çelişirse beni değil
Bilimi dinleyin' demiş
Ben konuyu iki adım daha ileri götürüyorum ve diyorum ki
'Yalnızca bilim değil; felsefe ve Din hadisileri de'
Yani bilime, felsefeye ve Din hadisleri'ne aykırı laf söyleyeceğimiz yok
Ancak bilimcilere aykırı olmak bilime aykırı olmak demek değildir
Var olan bilime aykırı olmak da bilime aykırı olmak değildir
Yani bu işler aşırı ayrıntılı, aşırı tarafsız ve aşırı dürüst uzmanlık isteyen işler,
Söz konusu olan bilgeliğim değil
Sizin bilge olmanız
Bu ülkeyi, bu toplumu, insanlığı artık Batıya da Doğuya da kültürel
Düşünsel esirlikten, kölelikten kurtarmanız
Vatan denilen toprakları, millet denilen bedenleri kurtarmak kuşkusuz ki zordur
Ancak bundan daha zoru insanların, milletlerin, insanlığın ruhunu kurtarmaktır
Buyüzden vatanlar, milletler üç-beş yılda kurtulurlar da
Bitmeyen ve bitmeyecek bir savaş insanlık ruhunun kurtuluş savaşı
Savaş dediysem savaş yani savunmaktır yani salaş yani saldırmak değil
Masumluğum da masumu vardır
Bazı sözlerim gerçek içindir, bazı sözlerim doğru için, bazı sözlerim iyi için
Bazı sözlerim kuramdır, bazı sözlerim seçenek, bazı sözlerim merak, bazı sözlerim eleştiri
Bazı sözlerim olasılık için, bazı sözlerim yolgöstermek(yol göstermek) için
Bazı sözlerim utandırmak, bazı sözlerim özeleştiri, bazı sözlerim eleştiri, bazı sözlerim sitem
İpinde ise hangi tespih tanesi yanlış yerdedir
İpinde değilse hangi tespih tanesi doğru yerdedir
Önemli olan niyet ve iyiniyet
Anlayan anlar, anlamayanı artık kendi haline bırakmak gerek,
İnsanın derdi büyük
Ölse leşe dönüşecek
Yaşasa bağırsak bok
Ölse kötü kokacak
Yaşasa parfüm
Ölse kurtlar yiyip sıçacak
Yaşasa yiyip yiyip kurtlar sıçacak
Hangi güzel ilah yaratır ki böyle pis bir varlığı
Ve hangi güzel ilah bekler ki yolunu
Aşk aşk diye kuduran insanlık
Aşk iki camın arasındaki silinemeyen
Ancak biri ya da ikisi kırılınca giden kir
Felsefe, bilim, Din hadisileri
Yıkılmayan bir
Boşver aşkı gönül
Sen felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne bak
Aşk tırense(trense) gönül istasyon
İstasyon da yıkılmışsa
İçinde çürünülecek bir toprak kalır,
İşyeri ile cinsellik arasına sıkıştırılmış bayanlar
Ve anlamasınlar diye cinsellikten yapılmış yapay uyuşturucu moda
Ve bayanlığa, dişiliğe, kadınlığa saçmasapan pohpohlar
Gelsin paralar
Oysa ne kadar da geriletilmiş, ilkelleştirilmiş, barbarlaştırılmış
Nicelleştirilmiş, somutlaştırılmış, nesneleştirilmiş, maddeleştirilmiş bayanlar
Boks, güreş, savaş, sigara içmek, içki içmek, silah sevmek, kavga sevmek 
Çıplaklık, gövde gösterisi, magandalık gibi bayların en azgın işleri bile yaptırılacak kadar
Bayanların felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne yönelmeleri değil de
Baylara ya da baylaşmaya ya da baylar içinliğe özendirilmeleri mi özgürlük
Belki bundan sığıyordur bayan ruhu
Parfüm denilen bir küçük şişeye
Ve takı denilen bir küçük kutuya
Anlaşılan ki özgürlük bayan ruhuna ve bayan dünyasına sığmayacak kadar büyük olmalı
Bakmayın siz moda ve kadın dergisilerinin(dergilerinin) cicili bicili ve parlak, kaygan hallerine
Nietzsche mi okumuş, vay canına
Ya da 'Ha ha ha!'
Tarihin ilk işini baylar yapmış olmasına karşın
Tarihin ilk mesleği neden bayanlara ait acaba
Bayanlar artık bayların yaptığı her işi yapabiliyorlarmış mı
Bayların yaptıkları her işi yapmak onur, şeref, ilerleme, gelişme değilki(değil ki)
Baylar da hayvanların yaptıkları işleri taklit ediyorlar zaten
Ve hangi bayan acaba bayankuş olmak ister,
İnsanların dünya görüşleri önemli değil, kişilikleri önemli
Yoksa komünistler gibi Hitler de karşı idi Abd'ye
Ve kapitalistler gbi işçiler, emekçiler de nefsin zirvesi
İnsanların neye karşı olduklarına ve neye yandaş olduklarına değil
Sözlerine, savlarına, yazılarına değil
Kişiliklerine bakın, özel hayatlarına bakın
Bakın bakalım nefs içindeler mi yoksa nefssizlik mi
Felsefe biliyorlar mı, bilmiyorlar mı
Mantıklı ve tutarlılar mı, değiller mi
Yoksa kartallar da sıçar, pireler de
'Çok kitap okudum ben' diyen insanın, 'Çok kitap okumuş' denilen insanın
İnternette en az bir yazısı olmalı bu çağda
İnsanların sözlerine ve yaptıklarına değil
Özel hayatlarına bakın, nefs durumlarına bakın
Dünya görüşleri önemli değil insanların
Aynı güneş altında, aynı hava içinde, aynı toprak üzerinde insan da yaşar, hayvan da
Doğru insan da, yanlış insan da
Amerika'ya karşı olanların ruhlarında ne Amerikalar
Özel sektöre karşı olanların ruhlarında ne patronlar ne patroniçeler
Dinlilerin içlerinde ne dinsizlikler vardır kimbilir
Söze, işe değil, özel hayata bakın
Ruha, nefse bakın,
Uyanın siyasetin bataklığındaki çiçek insanlar
Bu hayat, hayat değil
Felsefe, bilim, Din hadisileri bekliyor yolunuzu
Felsefe, bilim, Din hadisileri en büyük kanıt, en büyük delil
Siyasetin değil göklerin önünde eğil
Gerçeğin, doğrunun zerresi bile değil
'Şarkıların gözü kör olsun' diyor ya şarkı
Gerçekten olsun
Bir cehalet ve nefs olan siyasetin de diline dolandılar sonunda
Şarkıları olsun siyaset yönetmeseydi
Şarkılar olsun masum kalsalardı
İnsan ruhunun yalanlarla taranmış
İhanetlerle doğranmış mağaralarında,
'Acıların bölüşülmesi değil sevinçlerin bölüşülmesidir
Dostluğu yaratan' demiş Nietzsche
Siz bal üzerinde iğnesiz bir arı gördünüz mü
Acılar bölüşülür de sevinçler sömürülür
Zengin olmak kolaydır çünkü bir denize girmek yeter
Alim olmak zordur çünkü önce limi bulmak gerekir
Güneşi sevmekle başlar zengin olmak
Alim olmak karanlığı sevmekle
Bu yüzden hayvanların en üstünleri bile ya karanlık sularda yaşarlar
Ya karanlık toprakta ya karanlık göklerde
Öncesi şaşkınlarla doludur
'Başın sağ olsun' demem hiç
Çünkü başı sağa ya da sola yatmış değil başı dik insanlar gerek
Üzüntümü belirtirim ancak 'Başın sağ olsun' demem
İnsanların neden başka yerleri de sağ olmasınki(olmasın ki)
Cenazelere gitmem, dirilerine gitmediğim insanların ölülerine neden gideyimki(gideyim ki)
Hele cenaze evilerinde verilen yemekleri yemeği midem hiç kaldırmaz
Ruhum hiç anlamaz
Ölü ve yemek arasında, hele ziyafet arasında bağ kuramadım henüz
Yahu ölümlerde olsun yemeyin, ölümlerde olsun durdurun şu nefsinizi
Bir gün yemeseniz ölmezsiniz ya
Bakın insanlar yıllarca yiyorlar yine ölüyorlar
Din bilim de, Din hadisileri de, anlaşılmaz şey şu dini inançlar,
Bilimcilerin, sanatçıların, din insanlarının, yazarların, şairlerin siyasete karşı olmak için
Siyasetçi olmaları doğrudur ancak siyasetçilerle birlikte olmaları
Siyasetçilerle birlikte görünmeleri, siyasi yandaşlık yapmaları
Kendilerini siyasete ya da siyasetçilere kullandırmaları yanlıştır, zararlıdır ve kötüdür
Nobel ödüllü Türk akademisyeni Aziz Sancar Akkuyu'da yapılmaya başlanılan 
Akkuyu nükleer santralı için hazırlanmış ve 'Kamu spotu' denilen şeyde oynamış
Ne nükleer enerjiyi ve o santralın yapımını desteklemiş
Onun bu yaptığı çok yanlıştır çünkü bu tür şeyler siyasetçilerin başlarının altlarından çıkar
Ve siyasetçiler de bu tür şeyleri siyaset, oy, seçim için kullanırlar
Yani bir üniversite ya da bilim kuruluşu yapsa sorun değil
Ancak arkasında siyasetin, siyasetçinin olduğu bir konuda olması yanlıştır
Hem siyaset bu santralı ve Aziz Sancar'ı oy, siyaset, seçim için kullanmakta
Hem de o santralda yarınbirgün(yarın birgün) bir büyük sorun olursa
Aziz Sancar da eleştirilecek ya da kötülenecek ya da suçlanacaktır
Siyasetin ve siyasetçinin ne yaptırdığı, neden yaptırdığı, nasıl yaptırdığı belli olmaz
Bu nedenle bilimcilerin, bilim yuvasılarının, akademisyenlerin, sanatçıların
Din insanlarının, yazarların, şairlerin siyasetten değil de
Siyasetçilerden uzak durmaları doğrudur, iyidir, yararlıdır
Yani bir siyasetçinin peşine takılıp askere, orduya moral vermeye gitmek de 
Pek hoş birşey değil
Siyasetçinin ne olduğu, ne yapacağı, neden yaptığı, neyi ne için kullanacağı belli olmaz
Gideceksen siyasetçisiz ya da tek başına git
Adam diyor mu 'Ben siyasetçi değilim' diye, hayır
Üstelik 'Ben falan siyasi partinin başkanıyım' diyor
Öyleyse orada iş biter
Demek ki o sanatçılar ya sanattan anlamayan kişiler ya da gerçek, doğru
İyi, örnek sanatçı değiller
Kuşkusuz ki felsefe, bilim ve Din hadisileri herşeyi bilir
Ve doğru bilir, iyi bilir,
Tora'nın(Tevrat'ın) yani Yahudilerin, Yahudiliğin kutsal kitabının
'Şeytanın sayısı 6' derken yani belli ki savlarına göre şeytan 6. günde yaratılmışken
Ya da şeytanlığını belli etmişken ya da ortaya koymuşken
Kuran'ın 6666 ayet olması biraz ilginç değil mi
Kuran 23 yılda tamamlanmışken, 2+3=5 yaparken
Acaba 2X3=6 mı
Ancak dört tane 6 niye
Ve Kuran acaba neden Muhammed zamanında değil de halifesi Ebubekir zamanında
Kitap türü haline getirilmiştir yani Ebubekir kitap haline getirmese ne olacaktı
Kuşkusuz ki din demek Din hadisileri demektir
Din hadisileri de önce bilim demektir
Ve bilim de önce düşünmek demektir
Ve düşünmek de önce sormak demektir
Kim kendisine tebliğ edilen birşey hakkında soru sormaz
Kuşkusuz ki din dini tanımlayan Din hadisileri'dir,
'Hernekadar(Her ne kadar) inanmasam da bir tanrının varlığını kabul etmek gerekir'
Demiş Kant
Varlığına inanmadığın birşeyin varlığını nasıl kabul edersin
Bir de kendine düşünür, alim, bilimci, bilge diyorsan
Ve bilimden söz ediyorsan
Ve 'Böcek olmayı kabul edenler ayaklar altında kalıp ezilmekten yakınmamalıdır' demiş
İyi de kutsanmış, uğurlarına ölünen vatanlar da ayaklar altındadır
Ve iyi de baş bitleri de, kasık bitleri de, kelebekler de böcektir
Yani mesele ayaklar altında kalmak ya da ayaklar altında ezilmek değil 
Ne için ayaklar altında kalındığıdır ve kimlerce ezilindiğidir
Doğu gökte yüz yıldız, Batı bin yıldız görüyorsa siz milyon yıldız görmeye çalışın
Çünkü gerçekler ve doğrular hiçkimsenin tekelinde değildir
Ne Doğu ne Batı ışığın son ölçüsü değildir
Bohr zevk için futbol da oynardı ve kale ağına benzer bir atom kuramı yarattı
Ancak meslek olarak futbol oynayanın kaçı bilime katkı yaptı
Düşmanı küçümsemek zafer yerine yenilgi getirebilir
Hitler Sovyetler birliği'ni bir eve benzetiyordu
Ve 'Kapısına bir tekme attım mı işi biter' diyordu
İşi biten kendisi oldu
'Bir yanağına vurana öteki yanağını da uzat' diyordu Jesus(İsa)
Ancak kendini dinli sanan ve sayan bir siyasetçi 
'Deli miyim ben bir yanağıma vurana öteki yanağımı da uzatayım?' dedi
Gerçek ki o dini bilmiyordu çünkü dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmiyordu
Ve belli ki Yunus'u, Mevlana'yı da bilmiyordu
Ve belli ki kitap okumayı da bilmiyordu
Ve belli ki Jesus'un o sözüyle şeriata karşı olduğunu anlattığını bilmiyordu
Yani demek ki o siyasetçi Jesus'un aksini yani şeriatı savunuyordu, istiyordu
Oysa en büyük şeriatçı puta tapıcı Hammurabi'dir
Oysa din ona özenmek değil dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Ve Din hadisileri'nde Hammurabi yoktur
Öyleyse demokratik, laik, Atatürkçü bir ülkenin meclisinde ne işi vardı
Camilerdeki makamlarda, dinsizliği savunanlara yer var mı
Sonra da bunun arkasından doğru, iyi, güzel, hayrlı şeylerin mi geleceğini sanıyorsunuz
Ancak belli ki ticareti, parayı, malı ve serveti seviyordu
Yani dinin 'Sevme' dediklerini
Kuşkusuz ki dinin 'Sevme' dediklerini sevenler dini anlayamazlar
Anlasalar dinin 'Sevme' dediklerini sevmezler, 'Sev' dediklerini severlerdi zaten
Eğer br ilah varsa ölüler neden ilahın yanına, Öteki dünya denilen yere gitmiyorlar da
Toprağa gömülüyorlar ve orada çürüyorlar, üstelik de insana hiç yakışmayacak biçimlerde
Kıyam Öteki dünya'da da olabilir değil mi
İlah ölüleri hemen ve  tertemiz yanına çağırmak varken neden çürümüş çağırsın
Yahudilerin ilahı 'Fısh'ta hçbir ağır iş yapmayacaksınız' demiş
Öyleyse Yahudiler tarladaki başaklardan biraz yemek hafif işini yapan 
Jesus'u ve havarilerini neden suçladılar
Ve Jesus onlara 'Rabbiniz ağır iş yapmanızı yasakladı, her işi değil' demek yerine neden
'Fısh(Sebt) günü bir koyununuz bir çukura düşse fısh var diye kurtarmayacak mısınız?' dedi
Kuşkusuz ki birkaç başağı yemek bir hayvanı çukurdan kurtarmaktan daha hafiftir, kolaydır
Acaba Jesus Tora'yı gerçekten bilmiyor muydu
Ya da Jesus ileri sürüldüğü gibi gerçekte hiç yaşamamış, var olmamış ve
Gerçekten İskenderiye kütüphanesi alimlerinin yarattığı bir hayal kahramanı mıdır
Çünkü bilen bildiği ile konuşur ve eğitir
Yani örneğin zina suç değilse ve zina yapmakla suçlanılan birisi
'Zina suç değil' demek yerine neden örneğin 'Sen bacağın kırılınca acı duymaz mısın?' desin
Başa dönün çünkü kuşkusuz ki herşeyin sonu başta saklıdır
Adam(Adem) ile Eva'yı(Havva'yı) iyice öğrendiğinizi mi sanıyorsunuz,
'Hiçbirşeye şaşırma, gerçeğin de insanların da iki yüzü vardır' demiş Maalouf
Oysa hiçbirşeye şaşırmayan insan şaşırma özelliğini yani merak özelliğini
Yani anlama özelliğini yani düşünme özelliğini yitirmiş demektir
İnsan ile hayvanı ayıran özelliklerden biri de insandaki şaşırma özelliğidir
Felsefede, bilimde ve Din hadisileri'nde birleşin
Ve cehalete, nefse, özel sektöre, siyasete ve modaya karşı birleşin
Çünkü var oluşun temellerinden biri de birşey için birleşmek yanında bir de
Birden çok şeye karşı birleşmektir, kuşkusuz ki 
En çok şeye karşı birleşen, birşey için birleşenden çok değerli olur
Metallerin hallerini görmüyor musunuz
Kim 1 Kilo demire 1 kilo altın parası verir, oysa ikisi de metaldir
Ölüm insanları yaklaştırır
Daha iyi öldürebilmek için
Ancak hayat öldürmez süründürür
Ve asla yok olmayacak şeylerden oluşmakta varlıkların nicelikleri
İlahlar peygamberlere neden kitap gönderiyorlarki(gönderiyorlar ki)
Nasılsa o kitapları okuyup insanlara anlatacaklarsa
Ve o kitapları peygamberlerden başka insanlar okumayacaksa
İlahlar peygamberlerin kulaklarına üflesinler
Ve onlar da insanlara söylesinler
Ve neden tuhaf değil ki
Kutsal kitapların herkes okusun diye çoğaltılmış olarak hep 
Ancak peygamberler öldükten sonra ortaya çıkmaları
Birtek(Bir tek) şey için birleşmektense birçok şeye karşı birleşmek daha üstündür
Öyleyse yalnızca kendiniz için birleşmektense hepiniz hepinize karşı neden birleşmiyorsunuz
Soy metallerden de mi birşey öğrenmediniz
Ki size bunu felsefe, bilim ve Din hadisileri sağlayacaktır
Ancak onlar tavuğun altında bir siyah yumurta bulup
'Bakın tüm yavrular siyah çıkacak' diyenler gibidirler
Çünkü apaçık ki onlar felsefe, bilim ve Din hadisileri'ni bilmeyenlerdir
Peki herşeyi ilah yarattıysa suyu oksijen ekleyip oksijenli suya çevirmek
Hem ilahlarla yarışmak hem de ilahlardan üstünlük değil midir
Hani 'Almanlar teknolojideki üstünlüklerini göstermek için çeliği iğne kadar inceltip
Amerikalılara göndermişler de, Amerikalılar da o çeliğe bir delik açıp
Almanlara geri göndermişler ve böylece dikiş iğnesi ortaya çıkmış' diye 
Birşey anlatılır ya
Haydi, diyelim ki üzümü şaraba çevirmek üstünlük değil de
Suyu oksijenli suya çevirmek de mi üstünlük değil
Yoksa düşünmek size yasak mı edildi
Oysa Din hadisileri diyor ki 'Din bilimdir', bilim de düşünmektir
Onlar açık ki Din hadisileri'nden 'düşünmeye yönlendirdiği için' korkuyorlar
Oysa Din hadisileri'nden korkmak demek dinden korkmak demektir
Öyleyse dinli olduklarını neden söylüyorlar ki
Açık ki Din hadisileri'nin olmadığı yerde din de yoktur
Müslümanlar papatyaya ne diyecek acaba,
Hem doğayı sevip hem de laleleri sevmek niye
Susturanı ya da suskunluğu sevmek niye
Scheler 'Demokrasi
Değerleri toplumların en aşağılık kişilerine de benimsetmek için oy istiyor
Ve daha çok kimseye yayılsın diye değerleri yukarıdan aşağı indiriyor
Oysa değerler aşağı indikçe değersizleşir' diyor
Oysa felsefe, bilim ve Din hadisileri yayıldıkça değer katarlar ve değer yitirmezler
Ne yani Hıristiyan(Hristiyan) Scheler'in Jesus'u yukarıdan aşağıya indi diye değersizleşti mi
Ve aşağıdan yukarı çıktı diye daha mı değerli oldu
İngilizleri centilmen, medeni, insani falan sanmayın
Buna hem sömürgelerindeki katliamlar, vahşet, barbarlık tanıktır
Hem de Engizisyon sözcüğü ile İngiltere demek olan England sözcüğü
Onlar da Amerikalılar gibi yalnızca kendilerine medenidir
Armut dibine düşer çünkü tüm ölüler düştükleri yerin dibine düşer
Evrim olmasa herşey ölürdü ve hayat olmazdı ve insan da
Yoksa bilimsel gerçeklere kızan ilahlarınız mı var
Oysa Din hadisileri bilimsel gerçekleri sever çünkü Din hadisleri
'Din bilimdr, bilim olmazsa din de olmaz' der
Yahudilik diyor ki hem 'Cüzzamlıları karantinaya alın'
Hem de 'Yılan sokmuş kişileri iyileştirmek için tunçtan yılan heykeline baktırın'
Açık ki bunlar bilimsel çelişki
Ancak öyleyse neden Yahudiler dünyaca ünlü bilimciler yetiştiriyor
Açık ki bilimdışılık bilimde ilerlemeye engel değil
Öyleyse ülkelerin bilimdeki başarıları karşısında
Ve bilimcilerin başarıları karşısında biraz dikkatli olmak gerekir
Yani demek ki her bilimci gerçek bilimci değildir
Yani bilimcilerin de özel hayatlarına bakmak gerekir
Bakın ülkemizde bile akademisyen katiller ve akademisyen ahlakdışılar çoğalmaya başladı
Ancak kuşkusuz ki bilimi de, insanlığı da ancak Din hadisileri korur
Din hadisileri'nin olmadığı yerde bilim de insanlığı kurtarmaya yetmez
Açık ki üniversite mezunuları gerçekte üniversite değil yalnızca fakülte okumuş oluyorlar
Çünkü Din hadisileri'nin dediği gibi bilimin olmadığı yerde nasıl ki din olmazsa
Din hadisileri'nin olmadığı yerde de tam bilim olmaz
'Noah(Nuh) tufanı'nda dünyayı saran sular gökten geldi' deniliyor
Peki tufan bitince o sular nereye gitti
Deniyor ki 'İlahımız ilk bayı(erkeği) kendi suretinde yarattı'
Yani kendine bakıp yaratmış
Peki öyleyse ilk bayanı(kadını) neye bakıp, neye göre yarattı,
Normal insan yoktur
Felsefe, bilim ve Din hadisileri olması gereken insan vardır
Yani insan ya felsefe, bilim, din hadisleri'dir ya normal değildir
Kahrolsun bu aşkları, hep salyangoz gibi sümüklü birşeyin içindeler
Tıpkı sularla sarılı dünya gibi
'İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür' demiş Kant
Işığı görmezsen ışığın nerede olduğunu nasıl bileceksin
Doğada, dünyada, evrende hazır gerçek yoktur
Olsaydı zaten üniversitelere gerek kalmazdı
Bazı şarkılar güzel de, bazı şarkılar rezalet
Tıpkı sularda olduğu gibi
Kahrolsun tüm şarkılar
Çünkü çirkinleri mide bulandırıyor
Güzelleri öldürüyor
Ancak herşeyden önce önemli olan şey sanatçının Din hadisleri'ne uygun olması
Çünkü en güzel sanat insanca insanı yaratmak
Çiçekleri koparın
Sizi görmesinler.
 
Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 12.4.18/22.11
 
 
 
 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !