Embed

BÖYLE SÖYLEDİ DİN DİN- 34 (ŞİİRİM)

Dünyada genelde insanlara, özelde kendisinden yana olmayanlara 
Zulüm, tehdit içermeyen tek bir dini inanç varsa gidin onu alınından(alnından) öpün
Ve dünyada bilimsel tek bir dini inanç varsa da gidin ona sarılın
İnsanlar dini ne sanıyorlar
Dini tanımlayan, anlatan, açıklayan, öğreten, bildiren Din hadisileri değil de
Zeus'lar, manitular, ilahlar, kurbanlar, adaklar, sunaklar tapınağı mı,
Ordu kahraman da
Siz felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni, demokrasiyi, laikliği, medeniliği, adaleti, vicdanı
Medeniyeti, insanlığı, insanca dünyayı, akılı ve mantığı savunacak 
Gerçekleri ve doğruları söyleyecek kadar kahraman mısınız
Yani ordu görevini yapıyor da siz görevinizi yapıyor musunuz
Ordu kahramanlığını yapıyor
Haydi siz de kahramanlığınızı yapın da gerçekleri ve doğruları savunun,
Ey Müslüman bayanlar
Eğer babanızın ya da eşinizi geliri yeterli ise
Neden iş diye; zaten bir eli yağda bir eli balda olan başkalarını
Patronları, patroniçeleri, özel sektörü yani 
Cehalet, nefsi, zararı, kötüyü, yanlışı ve israfı daha da zengin etmeye
Daha da güçlü etmeye koşuyorsunuz
Kendinizi felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne ve evinize vermek yerine
Cennet'te de mi başkalarının yanında çalışmayı istiyorsunuz 
Cennet'te de mi işe gitmeyi düşünüyorsunuz yoksa
Doğru insan kuşkusuz ki başkalarının mekanlarını ya da sokakları değil
Felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni ve evini mutlu eden insandır
Doğru insan kuşkusuz ki başkalarının mekanlarında ya da sokaklarda değil
Felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde, evinde, beyininde, ruhunda mutlu olan insandır
Modanın ve pılajların(plajların) anlamı şudur: Özel sektör size yalnızca 
'Kendinizi daha iyi sömürttürün
Kendinizi felsefeden, bilimden, Din hadisileri'nden
Kitaplardan, öğrenmekten, beyinden, ruhtan, insanca dünyadan uzak  tutun demiyor
Kendinizi yalnızca bir üretim nesnesi değil
Soyunun da, kendinizi cinsel nesne de yapın diyor
Kuşkusuz ki onlar asla 'Felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne gidin
Düşünür(Filozof), alime, bilge olun' demez
Anlamıyor musunuz özel sektör ve moda din yolu değil
İşyeri ile pılaj arasındaki 
Sömürülme ile soyunma arasındaki yoldur
Beyin ile ruh arasındaki yol değil, beyin ile beden arasındaki
Kölelik ile özgürlük arasındaki yol değil
Kölelik ile robotluk arasındaki yoldur,
Ey insanlar, ey yaşlılar neden genç kalmak istiyorsunuz
Herkes genç kalırsa gençlere, gençliğe, insanlığa, dünyaya, tarihe 
Kim örnek olacak sonra
Gençler bebek olmak isterler mi de ey yaşlılar siz genç olmak, genç kalmak istiyorsunuz
Aşın bunları aşın ve felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne
Beyine, ruha, nitelliğe, soyutluğa, tümelliğe, insanlığa, evrenselliğe
Tarihselliğe yönelin,
'Özü sözü doğru olanlar herkesin içten konuştuğunu sanır' demiş Hosseini
Güneşe bakan herkes de güneşi sarı sanır oysa güneş yeşildir
Ve kötü insanların da özleri ve sözleri bir olabilir
Siz hiç evliya olan bir mafya gördünüz mü
Kuşkusuz ki kötülerin de özleri sözleri, içleri ve dışları birdir
Demek ki önemli olan şey özü sözü, içi dışı bir olmak değil
Gerçekçi ve doğrucu olmaktır ki onu da ancak felsefe, bilim ve Din hadisileri sağlar
Yoksa maymunun da, çiçeğin de, böceğin de, ıspanağın da
Odunun da, otun da, demirin de, tenekenin de özü sözü, içi dışı birdir,
Ey Türk Yahudi adları değiştirildi
Mosa Musa, Jesus İsa, Abraham İbrahim, Daniel Danyal, Josef Yusuf, Eva Havva, Adam Adem
Samuel İsmail, Jakop Yakup, Janus Yunus, Joannes Yahya, Aron Harun yapıldı
Ve Türk adları, Türkçe adlar yerine Yahudi adları
Arab adları, Fars adları, Latin adları sana ad olarak verildi
'Asimile edildiklerini söyleyenler' var ya, bilsinler ki asıl Türkler 'asimile' edilmiştir
Gerçek ki, açık ki şu an dünyada gerçek Türkçe ve gerçek Türklük yoktur
Hangi millet başkalarının adıyla tarihe çıkarki(çıkar ki)
Ve size din diye Din hadisileri değil de Arabçılık, Osmanlıcılık, siyasi iktidar yandaşlığı
Cehalet, nefs ve çocuklarınıza Yahudi ve Arab adları koymak öğretildi
Sonra da kahramanlıktan söz etmek niyeki(niye ki)
Kahramanlar çocuklarına başkalarının adlarını değil kendi adlarını koyarlar
Takviminizde bile puta tapıcı Roma imparatoru Caesar Augustus'un adı var
Bir de Sezaryen(Caesarien) doğuma karşı çıkıyorlar
Kendi dilini üretemeyen milletlerin kahramanlıktan ve dünya önderliğinden söz etmeye
Hele ki felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden yani dinden söz etmeye
Asla hakları yoktur
Öyle ki artık karşımızda kendi dilinden, Türkçeden utanan 
Çocuklarına Türkçe olmayan adlar koymak için yarışan bir tuhaf Türk milleti var
Örneğin bisiklet demeye gülmüyorlar da oturgaçlı götürgeç demeye gülüyorlar
'Cumanız hayrlı(hayırlı) olsun, hayrlı cumalar' diyorlar
Belli ki ya öteki günleri hayrsız ya da Din hadisileri'nden öyle uzaklar ki cumaları
Bağışlanmak için kullanmaya çalışıyorlar, cuma gününden medet umuyorlar
Bu kafayla zaten bir milletin her günü hayrsız olur
Görmüyor musunuz zaten bir yanda mabedler bir yanda genelevler
Bunu değil yalnızca cuma, yılın her günü bile hayrlı yapamaz
Oysa tek doğru da tek bağışlanmak da tek hayr da dini tanımlayan
Din hadisileri'ndedir yalnızca,
'Tanrıya götüren yol başarısızlıktır' demiş Jaspers
Oysa dine götüren yol başarısızlık değil 
Dini tanımlayan ve 'Din önce bilimdir' diyen Din hadisileri'dir
Öyleyse neden takılıyorsunuz Din hadisileri'nin yerine Batıya ve Doğuya
Görmüyor musunuz tek doğru yön, tek doğru yol Din hadisileri'dir
Ki onların içinde bilimden ahlaka her doğru, iyi, güzel şey gizlidir
Sezar'ı anlamak için kendimi onun yerine koyarım' demiş Max Weber
Peki eşeği anlamak için kendini eşek yerine koyacak mısın
Ankara tarihini bilmek için Ankara'lı mı olmak gerekir
Öyleyse neden takılıyorsunuz Din hadisileri'nin yerine Batıya ve Doğuya
Görmüyor musunuz tek doğru yön, tek doğru yol Din hadisileri'dir
Ki onların içinde bilimden ahlaka her doğru, iyi, güzel şey gizlidir
Ki onların içinde doğru insanın ve doğru insanlığın gerek duyduğu herşey vardır
Din kutsal kitaplar indirmedi
Din dini tanımlayan Din hadisileri'ni indirdi
Öyleyse neden takılıyorsunuz Din hadisileri'nin yerine Batıya ve Doğuya
Tek doğru yön, tek doğru yol Din hadisileri'dir
Ki onların içinde bilimden ahlaka her doğru, iyi, güzel şey gizlidir
'Camiler yap, Kuran kursuları aç' diyor Diyanet'e siyasi iktidar 
'Camiler yapacağım, Kuran kursuları açacağım' diyor Diyanet
Peki neden dini tanımlayan, anlatan, açıklayan, öğreten, bildiren
Din hadisileri'ni açmıyorsunuz, anlatmıyorsunuz, öğretmiyorsunuz
İstemiyorsunuz din diye
Pauli 1931 yılında bugün neutrino dnilen şeyin varlığını ileri sürerken
Siz 21. yüzyılda bile hala, bozuk yemeği, zehirlenmemek için dua okuyan
Kuraklığa bilimsel çare aramak yerine dua okuyan insanlar yetiştiriyorsunuz
Çünkü siz Din hadisileri'ni bilmeyenlersiniz
Sonra da 'Bilimi de Allah yarattı' diyorsunuz
Nedense Allah bilimi hep Batıya yani Müslüman olmayanlara veriyor öyleyse
Çünkü siz Din hadisileri'ni bilmeyenler
Ve din diye Arabçılık, Osmanlıcılık, ticaret, siyaset, cehalet ve nefs öğretenlersiniz
Ve sonra da gidip Sanat güneşi diye eşcinsel şarkıcıları
Ortalıkta bikini, mayo diye sütyen-külot çıplak dolaşan sözde sanatçıları
Sözde ünlüleri alkışlıyorsunuz
Çünkü siz Din hadisileri'ni bilmeyenlersiniz
Siz din diye Arabçılık, Osmanlıcılık, ticaret, siyaset, cehalet, nefs öğretilenlersiniz
Oysa Din hadisileri 'Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir'
Ve 'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür' 
Ve 'Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin' demişti
Oysa siz dini Din hadisileri'nden değil tüccarlardan ve siyasetçilerden
Yani cehaletten ve nefsten yani dinin, insanın ve insanlığın en büyük iki düşmanından
Öğrenmeye kalkanlarsınız
Sonra da diyorlar ki 'İçki kötülüklerin anasıdır', 'Faiz kötülüklerin anasıdır'
Oysa Din hadisileri diyor ki 'Tüm kötülüklerin anası cehalet ve nefstir'
Ve ticaret de, siyaset de cehalet ve nefstir
Öyleyse ayna satanların bir de kendileri neden aynaya bakmıyorlar
Adları Din hadisileri'ne yani dine aykırılıklarla anılanlar
Din üzerine fetva veremezler
Onlar önce kendi hallerine baksınlar ve Din hadisileri'ni öğrensinler
Onlar dini ne sanıyorlar
Devlet mevkisi makamı ya da seçim sandığı ya da halk oylaması mı
Yoksa 'En son din bizim dinimiz, en son peygamber bizim peygamberimiz' deyip
Yangelip(Yan gelip) yatıp futbol takımı tutmak, futbol kulübü yandaşlığı gibi birşey mi
Sonra da gidip; taht için bebekleri çocukları, annelerini, babalarını bile öldürtmüş
Karılarından başka cariye adı altında çocuk yaşta sayısız kapatması olan
Vahşete ve nefse yani dine aykırı şeylere batmış sultanları baştaçı(baştacı) ediyorlar
Çünkü onları Din hadisleri değil; cehalet ve nefs içindeki siyaset, siyasetçiler
Ticaret ve tüccarlar yönetiyor
Kuşkusuz ki din yalnızca dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Başka birşey değil
Kuşkusuz ki nefs kötü birşeydir ancak nefsin yanlışlarına, zararlarına
Kötülüklerine sarılmak, esir olmak, övgü, dalkavukluk daha da kötü birşeydir
Kuşkusuz ki en son din de en son peygamber de dini tanımlayan Din hadisileri'dir yalnızca
Peki Din hadisileri ile ilginiz alakanız ne kadar
Siz dini Din hadisileri değil de çocuklara ad koymak
Ya da helva, lokma, aşure, et, yemek, tatlı
Yiyecek, içecek dağıtmak gibi birşey mi sanıyorsunuz
Ancak kuşkusuz ki din yalnızca Din hadisileri'dir
Sonra da o baştaçı ettikleriniz nasıl da 'Bakara' yerine 'Makara' diyorlar gördünüz mü
Çünkü sizler yanlış şeyleri baştaçı ediyorsunuz
Tek doğru olan Din hadisileri'ni değil,
Düşmanın diye din onda yok sanma
Dostun diye din onda var sanma
Kurt yalnızca koyun kılıfına değil
Din kılıfına da bürünür, aldanma
Bilim kendini de bilmektir dedi Yunus
Din bilim de bilmektir' dedi Yunus
Ve Din hadisileri 'Peygamberlerin varisleri alimlerdir' dedi
'Peygamberlerin varisleri hükümdarlardır, tüccarlardır, siyasetçilerdir' demedi
Haydi toplanın ülkeleri hükümdarlara, tüccarlara, siyasetçilere değil
Din hadisileri'ne yönettirmeye
Haydi Din hadisileri'ne
Ve adları Türkçeleştirmeye ve çocuklara Türkçe adlar koymaya
Kuşkusuz ki din yalnızca Din hadisileri'dir
Ve bilimin ve herkesin kendi dilindedir.
 
Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 12.4.18/11.16
 
 
 
 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !