Embed

BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 35 (ŞİİRİM)

Din dini sevmek değil dini tanımlayan Din hadisleri'dir, var oluş olarak
Öznel olarak da Din hadisileri'ni öğrenmek, uygulamak, yaşamak, yaşatmaktır
Dinde karar(fetva) ilahlara, kutsal kitaplara, dinderlere(peygamberlere)
Hükümdarlara, ülke yöneticilerine
Çağa, güne, ortama, duruma, devletlere, milletlere göre değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'ne göre verilir yalnızca ve ancak
Bu açıdan dine dini tanımlayan Din hadisileri ile en büyük katkıyı
İslamiyet dini inançının(inancının) dinderi yapmıştır
Ve Mustafa Kemal Atatürk hernekadar(her ne kadar)
Sigara, içki ve başkalarının yanında denize girmek gibi
Dine aykırı bir özel hayat durumlarına sahip olmuş olsa da
Vatanını ve milletini kurtarmamış dahi olsaydı
Bir devlet başkanı ve bir millet başkanı yani bir ülke yöneticisi olarak 
Sırf 'Benim sözlerimle bilimin sözleri çelişirse beni değil bilimi dinleyin' sözüyle
Vatanı ve milleti açısından dine büyük bir hizmet etmiştir ki
Onun bu sözünü ondan başka söyleyebilmiş bir hükümdar
Ülke yöneticisi, devlet başkanı yoktur 
Ve 'Ben sıporcunun' yani 'insanın ahlaklısını severim' sözü de Din hadisileri açısından
Büyük bir öneme sahiptir ki bu sözü de tarihte ondan başka söyleyen
Başka bir ülke başkanı, millet başkanı yoktur
Ve ne acı ki İslam'ın dinderi bebekleri ilahlar için bile öldürülmekten kurtarırken
Taht cehaleti ve nefsi yani dünya için bebekleri, çocukları öldürtmekten çekinmemiş
Hükümdarları savunanlara baştaçı edenlere ve utanmadan bir de dinden söz edenlere
Ve üstelik Atatürk 'Benim sözlerimle bilimin sözleri çelişirse
Beni değil bilimi dinleyin' sözüyle
Bilimin dışladığı sigarayı ve içkiyi de dışlamış olmaktadır
Kuşkusuz ki ilahlar istediği için ancak bilim istediği için sigarayı ve içkiyi bırakması
Hem O'nun adına hem bilim adına yanlış değil doğrudur, başarıdır ve onurdur
Çünkü din de kararlarını ilahlara göre değil Din hadisileri'ne göre verir
Atatürk'ün bilime uyması ve ilahlara uymaması din adına kötü değil iyi
Yanlış değil doğru bir durumdur
Peki hem O'nu kötüleyip hem de bebekleri bile öldürtmüş sultanları
Koruyanlara ne demeli
Kuşkusuz onları din asla aklamaz
Ve zaten kendileri de düzenleri de Sodom ve Gomora gibi yok olup gitti
Vay ki onları yeniden diriltmeye çalışanlara
İşte onların da dinde yeri yoktur
Ne dedi Din hadisileri
'Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir' dedi
Bu, alimeleri de kapsar
Ve bilimin önderliğini önderi yapanları da kapsar
Ve Atatürk 'Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir' deyip 
'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz' diyen Din hadisileri'ni doğrulamıştır
Ve 'Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir' sözünü başka bir ülke yöneticisi
Asla söylememiştir
Kuşkusuz ki din konusunda tarihte ilk tanımamayı da İslamiyet dini inançının
Dinderi yaptı
Atatürk bir vatanı kurtarmamış olsaydı bile haksızlığa, saldırıya, vahşete, zulüme uğramış
Mazlum ve mağdur, iyi kişilikli, insani bir halkı kurtardığı için bile
'Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennettir' diyen Din hadisi gereği
Ve alimlik de insanlığı kurtarmak demek olduğu için
Ve 'Benim sözlerimle/yaptıklarımla bilimin söyledikleri/yaptıkları çelişirse
Beni değil bilimi dinleyin' deyip
'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur' diyen Din hadisine uyduğu
Ve bu durumda eğer bilim 'Sigara ve içki içmeyin' deseydi uyacağı için için
Din önünde aktır, din önünde doğru ve iyi bir insandır
Ve doğru, iyi bir kahramandır
Peki Atatürk'ü kötüleyenlerin ve Din hadisileri'ne zıtlıktan başka birşey olmayan
Cehalete, nefse, barbarlığa, vahşete batmış
Ve başkalarının vatanlarını işgal edip, emeklerini haraça bağlamaya, sömürmeye dayalı
Ve bebeklerini, çocuklarını, öz annelerini, öz babalarını bile öldürtmüş
Osmanlı hanedanlığını ve düzenini ve sultanları övenlerin
Ve dünyada, dinli olduklarını söyleyenlerin kaçı
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni biliyor
Kuşkusuz ki onlar kendilerini güneş sanan Ateş böceği gibiler
Ve bir de din diye sürekli Din hadisleri'ne zıt, aykırı şeyler öğretiyorlar
Yayıyorlar, aşılıyorlar
Peki Diyanet 'Bol bol cami yap, Kuran kursu aç' diyen siyasi parti başkanına
Neden 'Hayır, din mabed açmak, bina yapmak ve kutsal kitap öğretmek değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni öğretmektir' neden diyemedi
Çünkü kendisi de Din hadisileri'ni bilmiyor
Ve din diye bilinen tek şey Arabçılık, Osmanlıcılık, düzen yandaşlığı
 Ve siyasi iktidar yandaşlığı,
İçinizde doğru insan olan, en az yanlışı olan insandır
En az yanlışı olan insan Din hadisleri'ne en çok uyan insandır
İçinizde iyi insan olan, en yaz kötülüğü olan insandır
En az kötülüğü olan insan, Din hadisleri'ne en çok uyan insandır
Paranın kimde olduğu bilinmez de dinin kimde olduğu bilinmez mi sandınız
Kuşkusuz ki herşeyin doğrusunun yolu, ölçüsü ve ölçütü yalnızca Din hadisileri'dir
Ve Din hadisileri dinin koruyucusu ve güvencesidir
Sanmayın ki dinin hesabı kitabı yoktur
Dinin hesabı kitabı Din hadisileri'dir
Yoksa bolluk, servet ve çokluk içindeki 
Sodom da, Gomora da firavun da olsanız fark etmez
Sizi kurtaracak olan ibadetleriniz, mabedleriniz, oruçlarınız, haclarınız
Seçim sandığılarınız(sandıklarınız), oylarınız
Sadakalarınız, fitreleriniz, zekatlarınız, kurbanlarınız, helvalarınız, lokmalarınız, aşureleriniz
Dualarınız, ilahileriniz, fallarınız, büyüleriniz, takılarınız, süsleriniz, örtüleriniz değil
Din hadisileri'dir yalnızca.
 
Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız, hiçbir dinden olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 23.03
 
 

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !